Soutěž mladých zdravotníků

5. května 2017 se na koupališti Cihelna Pardubice uskutečnilo pod osobní záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D., oblastní kolo souteže v první pomoci pro žáky základních škol a víceletých gymnázií - Soutež mladých zdravotníku.
Členové pardubického Červeného kříže připravili pro mladší i starší děti celkem 10 soutěžních stanovišť, na kterých mladí zdravotníci zdolávali řadu více či méně náročných situací, které kopírovaly úrazy z běžného života. Nechyběly úrazy způsobené sportem, zástava masivního krvácení a řada dalších úrazů.
Některá zranění mladí zdravotníci ošetřovali s využitím standardního zdravotnického materiálu, u jiných si museli poradit pouze s tím, co mají běžně u sebe.
O věrohodnost poranění a situací se postarali profesionální maskéři červeného kříže
a proškolení figuranti. Mladí záchranáři předvedli svoje dovednosti také v obvazové technice a v transportu a polohování raněných.
Výsledný verdikt vynesl tým rozhodčích složený z instruktorů první pomoci ČČK
a profesionálních záchranářů.
Protože všichni soutěžící musejí absolvovat normu znalostí Mladý zdravotník Českého červeného kříže, nechyběl ani kviz ze znalostí dějin Červeného kříže a Červeného půlměsíce a znalostí první pomoci.

Ve spolupráci se Sdružením dobrovolných hasičů Pardubice - město na soutěžící čekalo stanoviště požární ochrany.

V kategorii mladších žáků zvítězilo soutěžní družstvo ZŠ Sezemice, ve starších žácích zvítězilo družstvo Josefa Ressla. Obě vítězná družstva postoupila do regionálního kola SMZ.

Hlaní rozhodčí soutěže byla Mgr. Vladimíra Hanáková členka registru rozhodčích ČČK a ředitelem soutěže byl p. František Hanák.

Soutěž mladých zdravotníků podpořilo MZ ČR.

soutěžní družstva rozhodčí soutěže