Slavnostní oceňování dárců krve ve Východočeském divadle

Sobota 11. listopadu 2017 byla ve Východočeském divadle Pardubice slavnostní.

Celé divadlo zaplnili mnohonásobnými dárci krve, kteří před spuštěnou secesní oponou přebírali Zlaté kříže za 80 odběrů, Zlaté a Stříbrné medaile Prof. MUDr. J. Janského za 40 a 20 bezpříspěvkových odběrů krve.

Členové pardubického Červeného kříže vybrali prostředí Východočeského divadla pro tuto příležitost již podevatenácté, protože je považujeme za krásné a důstojné pro poděkování dárcům krve za to, co nezištně, bez nároku na finanční ocenění dělají pro druhé.

Naše pozvání obdrželo 36 držitelů Zlatých křížů, 98 držitelů Zlaté medaile a 101 držitelů Stříbrné medaile Prof. MUDr. J. Janského.
S dárci krve jsme pozvali i osoby jim blízké, aby mohli sdílet tuto slavnostní atmosféru a být na dárce krve patřičně pyšní.

Moderování akce se ujala předsedkyně Oblastní výkonné rady OS ČČK Pardubice Mgr. Vladimíra Hanáková, která spolu s hosty: Ing. Miroslavem Gregorem vedoucím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje a panem Jiřím Halířem předsedou Klubu dárců krve přivítali dárce krve a jejich blízké. Hosté ve svých projevech ocenili nenahraditelnost dárcovství krve a poděkovali přítomným dárcům.
11. listopad jako významný den umocnil toto slavnostní oceňování, vždyť každý dárce krve je svým způsobem hrdina a i on pomáhá zachraňovat životy.

O tečku za tímto příjemným dopolednem se postarali herci Východočeského divadla benefičním divadelním představením "Třikrát život ".

Pardubický Červený kříž děkuje všem dárcům krve, kteří nezištně a bez nároku na finanční odměnu pravidelně darují krev a bez nichž by se současná medicína jen těžko obešla.
Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí v osobním i pracovním životě a těšíme se na shledání při dalším oceňování.

Děkujeme sponzorům, kteří podpořili letošní oceňování dárců krve, jsou to:

Pardubický kraj
a Ministerstvo zdravotnictví ČR.

  Střípky z akce  
     
  Naši hosté  
Mgr. Vladimíra Hanáková
předsedkyně OVR ČČK Pardubice
Ing. Miroslav Gregor
vedoucí odboru zdravotnictví PK
pan Jiří Halíř
předseda Klubu dárců krve
     
     
  Dárci krve