Slavnostní oceňování dárců krve ve Východočeském divadle

Sobota 3. listopadu 2018 byla ve Východočeském divadle Pardubice slavnostní.

Členové pardubického Červeného kříže pokračovali v tradici - na jevišti Východočeského divadla, před slavnostně spuštěnou secesní oponou, předávali mnohonásobným dárcům krve Zlaté kříže za 80 odběrů krve, Zlaté a Stříbrné medaile Prof. MUDr. J. Janského za 40 a 20 bezpříspěvkových odběrů krve.

Naše pozvání obdrželo 36 držitelů Zlatých křížů, 85 držitelů Zlaté medaile a 120 držitelů Stříbrné medaile Prof. MUDr. J. Janského.
S dárci krve jsme pozvali i jejich nejbližší, aby mohli sdílet tuto slavnostní atmosféru a být na dárce krve patřičně pyšní.

Moderování akce se ujala předsedkyně Oblastní výkonné rady OS ČČK Pardubice Mgr. V. Hanáková, která spolu s hosty: Mgr. J. Rychteckým náměstkem města Pardubic a Mgr. Bc. P. Čechem vedoucím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje krve dárce krve přivítali a ve svých projevech vyzdvihli důležitost bezpříspěvkového dárcovství krve.
Prostředí Východočeského divadla jsme si pro tuto příležitost vybrali již podvacáté, protože je považujeme za krásné a důstojné poděkování dárcům krve za to, co nezištně, bez nároku na finanční ocenění dělají pro druhé.

Slavnostní dopoledne, které pro dárce krve tradičně připravili dobrovolníci pardubického Českého červeného kříže, proběhlo ve velice příjemné atmosféře.

O tečku za tímto příjemným dopolednem se postarali herci Východočeského divadla divadelním představením "Normální debil ".

Pardubický Červený kříž děkuje všem dárcům krve, kteří nezištně a bez nároku na finanční odměnu pravidelně darují krev a bez nichž by se současná medicína jen těžko obešla.
Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí v osobním i pracovním životě a těšíme se na shledání při dalším oceňování.

Slavnostní oceňování dárců krve podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Pardubický kraj.

  Střípky z akce  
     
  Naši hosté  
   
zprava: Mgr. V. Hanáková předsedkyně OVR ČČK Pardubice, Mgr. J. Rychtecký náměstek města Pardubice, Mgr. Bc. P. Čech vedoucí odboru zdravotnictví Pardubického kraje
     
     
DÁRCI KRVE