Soutěž mladých zdravotníků

Ve čtvrtek 9. května se otevřely brány pardubického koupaliště Cihelna pro pětičlenná družstva z různých základních škol Pardubicka. Jak mladší, tak starší žáci si zde změřili svoje síly v praktickém poskytování první pomoci.

Členové pardubického Červeného kříže připravili pro soutěžící celkem 10 soutěžních stanovišť, na kterých mladí zdravotníci zdolávali řadu více či méně náročných situací, které kopírovaly úrazy z běžného života. Nechyběly úrazy způsobené sportem, zástava masivního krvácení a řada dalších úrazů. To vše ošetřovali soutěžící na živých figurantech.

Již od brzkých ranních hodin byli v rukách maskérů ČČK figuranti - studenti SPŠ Elektrotechnické, aby díky realistickému znázornění poranění věrohodně sehráli svoje role zraněných. Jejich výkony byly tak autentické, že připravily soutěžícím mnoho „horkých“ chvilek.  
Některá zranění mladí zdravotníci ošetřovali s využitím standardního zdravotnického materiálu, u jiných si museli poradit pouze s tím, co mají běžně u sebe. Mladí záchranáři předvedli svoje dovednosti také v obvazové technice a v transportu a polohování raněných.

Vzhledem k deštivému a chladnému počasí byli soutěžící v letošním roce vystaveni poměrně náročným podmínkám, přesto všichni zvládli celou soutěž velice dobře. Výsledný verdikt vynesl tým rozhodčích složený z instruktorů první pomoci ČČK a profesionálních záchranářů.

Jako host se soutěže zúčastnila paní L. Ministrová členka rady města Pardubice.

Hlavní rozhodčí soutěže byla Mgr. Vladimíra Hanáková členka registru rozhodčích ČČK.

Ve spolupráci se Sdružením dobrovolných hasičů Pardubice - město na soutěžící čekalo stanoviště požární ochrany.

Věříme, že nejen soutěžící, ale i všichni účastníci akce si odnášejí do života mnoho cenných zkušeností, které by jim v budoucnu mohly pomoci třeba při záchraně života někoho blízkého.

V kategorii mladších žáků zvítězilo soutěžní družstvo ZŠ Dubina , ve starších žácích zvítězilo družstvo Josefa Ressla. Obě vítězná družstva postoupila do regionálního kola SMZ.

Záštitu nad soutěží převzal hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický

a náměstek primátora Pardubic Mgr. Jakub Rychtecký.

Naše poděkování patří paní L. Ministrové, za možnost pořádat soutěž na koupališti Cihelna.

soutěžní družstva rozhodčí soutěže figuranti a výpočetní středisko
     
Mgr. V. Hanáková
hlavní rozhodčí soutěže
paní L. Ministrová
členka rady Statutárního města Pardubice
   
maskování figurantů  
     
     
     
     
vítězné dtužstvo I. stupně
ZS Dubina
vítězné dtužstvo II. stupně
ZS J. Ressla
vítězové stanovště požární ochrany
SDH Pardubice město