Slavnostní oceňování dárců krve ve Východočeském divadle


Sobota 9. listopadu
2019 byla ve Východočeském divadle Pardubice slavnostní.

Dobrovolníci pardubického Červeného kříže připravili na sobotu 9. listopadu pro dobrovolné dárce krve slavnostní předávání zlatých krížů a medailí MUDr. J. Janského.
Na jevišti Východočeského divadla, před slavnostně spuštěnou secesní oponou, předávali dárcům krve Zlaté kříže za 80 odběrů krve, Zlaté a Stříbrné medaile Prof. MUDr. J. Janského za 40 a 20 bezpříspěvkových odběrů krve.

Naše pozvání obdrželo 40 držitelů Zlatých křížů, 85 držitelů Zlaté medaile a 92 držitelů Stříbrné medaile Prof. MUDr. J. Janského.
S dárci krve jsme pozvali i jejich nejbližší, aby mohli sdílet tuto slavnostní atmosféru a být na dárce krve patřičně pyšní.

Moderování akce se ujala předsedkyně Oblastní výkonné rady OS ČČK Pardubice Mgr. V. Hanáková, která spolu s hosty Mgr. J. Rychteckým náměstkem města Pardubic a Mgr. Bc. P. Čechem vedoucím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje a MUDr. H. Geierovou primářkou TS Pardubické nemocnice krve, dárce krve přivítali a ve svých projevech vyzdvihli důležitost bezpříspěvkového dárcovství krve.
Prostředí Východočeského divadla jsme si pro tuto příležitost vybrali již tradičně, protože je považujeme za krásné a důstojné poděkování dárcům krve za to, co nezištně, bez nároku na finanční ocenění dělají pro druhé.

Slavnostní dopoledne, které pro dárce krve tradičně připravili dobrovolníci pardubického Českého červeného kříže, proběhlo ve velice příjemné atmosféře.
O tečku za tímto příjemným dopolednem se postarali herci Východočeského divadla divadelním představením "Z postele do postele ".

Pardubický Červený kříž děkuje všem dárcům krve, kteří nezištně a bez nároku na finanční odměnu pravidelně darují krev a bez nichž by se současná medicína jen těžko obešla.
Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí v osobním i pracovním životě a těšíme se na shledání při dalším oceňování.


Slavnostní oceňování dárců krve
podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Pardubický kraj.

  Střípky z akce  
 
v popředí Mgr. V. Hanáková předsedkyně OVR ČČK Pardubice
zprava: Mgr. Bc. P. Čech vedoucí odboru zdravotnictví Pardubického kraje,
MUDr. H. Geierová primářka TS a Mgr. J. Rychtecký náměstek města Pardubice
  Ti, bez kterých by tato akce nebyla,
dobrovolníci, kteří akci připravovali.
     
     
DÁRCI KRVE