Oblastní spolek Českého červeného kříže Pardubice

K R I Z O V Á  L I N K A

703 563 354

Zajišťujeme pro seniory nad 65 let a osoby se zdravotním omezením


  • nákupy

  • vyzvednutí a doručení léků

  • psychosociální pomoc

  • a další potřebné služby
   

Pomáháme Vám díky podpoře