11. září 2021 Světový den první pomoci

Druhá zářijová sobota je od roku 2000 Světovým dnem první pomoci.
Má všechny upozornit na to
, že dovednost poskytnout první pomoc muže – v prvních minutách – rozhodnout o životě a smrti člověka.

Oblastní spolek ČČK Pardubice se v rámci oslav Světového dne první pomoci zapojil do akce "Blesk ordinace", která se uskutečnila 8. 9. 2021 v Pardubicích na Pernštýnském náměstí.
V našem stánku se mohli účastníci akce seznámit se základy poskytování první pomoci, vyzkoušet si oživování na resuscitačním modelu a použití AED. Pro návštěvníky jsme připravili ukázky vybavení lékárniček a autolékárniček. Dále byly připraveny ukázky maskování poranění. Součástí akce byly i 2 moderované ukázky poskytování první pomoci, při kterých naši zdravotníci seznámili veřejnost s ošetřením otevřené zlomeniny (namaskováno na figurantovi) a základy oživování včetně použití AED.