Český červený kříž ocenil dárce krve za 120 odběrů krve

8. listopadu 2021 se sál Jana Kašpara v sídle krajského úřadu zaplnil dárci krve z celého Pardubického kraje, kteří přebírali Zlaté kříže za 120 bezpříspěvkových odběrů krve.

Dárci krve přebírali Zlaté kříže z rukou předsedkyně Pověřeného OS ČČK pro Pardubický kraj Vladimíry Hanákové.
Z rukou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědné za zdravotnictví Michaeli Matouškové
přebírali dárci krve "malou pozornost", kterou speciálně pro tuto akci nechal zhotovit Pardubický kraj.
Slavnostní předávání doprovodilo vystoupení studentů Konzervatoře Pardubice.

Předsedkyně Oblastní výkonné rady OS ČČK Pardubice V. Hanáková poděkovala dárcům krve za to, co nezištně, bez nároku na finanční ocenění dělají pro druhé.
"Už druhým rokem je náš život ovlivňován pandemií. My v Červeném kříži jsme během tohoto období zaznamenali obrovskou vlnu solidarity a ochoty pomáhat, zejména v první a druhé vlně pandemie. Kontaktovalo nás rekordní množství lidí, kteří chtěli pomáhat jako dobrovolníci. Média téměř denně přinášela další a další příklady nezištné pomoci člověka člověku. Příběhy malých velkých hrdinství. Už ale méně často se dočteme o tom, že tisíce lidí denně se v našich nemocnicích podrobují různým lékařským zákrokům a operacím, při kterých je potřeba krev. Desetitisíce lidí se denně léčí s různými nemocemi, při kterých jsou závislí na preparátech vyrobených z krve. Z krve od dobrovolných dárců krve. Celé české zdravotnictví je závislé na krvi dobrovolných dárců a mám někdy pocit, že vnímáme tento aspekt jako samozřejmost, nebo si jej ani neuvědomuje.
My všichni jsme se dnes tady sešli, abychom Vám, vážení dárci krve, poděkovali za to, co nezištně, bez nároku na finanční ocenění děláte pro druhé. Když si uvědomíme, že krev může darovat muž 4krát za rok a ženy 3krát za rok a vy jste darovali 120 krát, tak to děláte opravdu dlouho, řada z vás po celý svůj dospělý život a chození na transfúzní stanici považujete za běžný rituál vašich životů." řekla předsedkyně OVR V. Hanáková.

„Velmi obdivuji dlouholeté ušlechtilé počínání všech těchto dárců. Řadu let obětavě chodí do našich transfúzních stanic, přijmou určitou míru diskomfortu a darují tu nejcennější tekutinu, kterou stále ještě nelze ničím nahradit," uvedla náměstkyně hejtmana M. Matoušková. Dále poděkoval dárcům krve za to, že i v době kovidových opatření pokračují v bezpříspěvkovém dárcovství krve.

Záštitu nad akcí převzal hejtman Pardubického krajem Martin Netolický.

Toto slavnostní oceňování připravil pro dárce krve pardubický Červený kříž ve spolupráci s Pardubickým krajem.

     
dárci krve
V. Hanáková předsedkyně Pověřeného OS ČČK
pro Pardubický kraj
M. Matoušková náměstkyně hejtmana Pardubického kraje
zodpovědná za zdravotnictví
     
  Mezi oceněné dárce krve patřili  
     
     
     
     
     
     
     
foto Pardubický kraj    
  Dárcovství krve podporuje Pardubický kraj a Ministerstvo zdravotnictví ČR.