Slavnostní oceňování dárců krve ve Východočeském divadle

Sobota 27. listopadu 2021 byla ve Východočeském divadle Pardubice slavnostní.

Dobrovolníci pardubického Červeného kříže připravili na sobotu 27. listopadu pro dobrovolné dárce krve slavnostní předávání zlatých křížů a medailí MUDr. J. Janského.
Na jevišti Východočeského divadla, před slavnostně spuštěnou secesní oponou, předávali dárcům krve Zlaté kříže za 80 odběrů krve, Zlaté a Stříbrné medaile Prof. MUDr. J. Janského za 40 a 20 bezpříspěvkových odběrů krve.

Naše pozvání obdrželo 25 držitelů zlatých křížů, 85 držitelů zlaté medaile a 110 držitelů stříbrné medaile.
S dárci krve jsme pozvali i jejich nejbližší, aby mohli sdílet tuto slavnostní atmosféru a být na dárce krve patřičně pyšní.

Dárci krve přebírali ocenění na jevišti Východočeského divadla z rukou předsedkyně Oblastní výkonné rady OS ČČK Pardubice Mgr. V. Hanákové a Mgr. J. Rychteckého, náměstka primátora Statutárního města Pardubic. Předávání ocenění proběhlo ve velice příjemné atmosféře. Moderování akce se zhostila Bc. D. Novotná, členka OVR OS ČČK Pardubice.
Prostředí Východočeského divadla jsme si pro tuto příležitost vybrali již tradičně, protože je považujeme za krásné a důstojné poděkování dárcům krve za to, co nezištně, bez nároku na finanční ocenění dělají pro druhé.

Akce proběhla za přísného dodržení platných hygienicko-epidemiologických opatření.

Pardubický Červený kříž děkuje všem dárcům krve, kteří nezištně a bez nároku na finanční odměnu pravidelně darují krev a bez nichž by se současná medicína jen těžko obešla.
Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí v osobním i pracovním životě a těšíme se na shledání při dalším oceňování.


Dárcovství krve
podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Pardubický kraj a Statutární město Pardubice.

  Střípky z akce  
v popředí Mgr. V. Hanáková předsedkyně OVR ČČK Pardubice
zprava: Mgr. J. Rychtecký náměstek primátora Statutárního města Pardubice a Mgr. P. Dohnal ředitel VČD
Mgr. J. Rychtecký náměstek primátora Statutárního města Pardubice Bc. D. Novotná členka OVR OS ČČK Pardubice
     
     
DÁRCI KRVE  
     
     
     
     
  Ti, bez kterých by tato akce nebyla,
dobrovolníci pardubického Červeného kříže a SDH Pardubice-město.