Slavnostní oceňování dárců krve ve Východočeském divadle Pardubice

Sobota 5. listopadu 2022 byla ve Východočeském divadle Pardubice slavnostní.

Dobrovolníci pardubického Červeného kříže připravili pro dobrovolné dárce krve slavnostní předávání
ocenění za bezpříspěvkové dárcovství krve.
Na jevišti Východočeského divadla, před slavnostně spuštěnou secesní oponou, předávali dárcům krve Zlaté kříže za 80 odběrů krve, Zlaté a Stříbrné medaile Prof. MUDr. J. Janského za 40 a 20 bezpříspěvkových odběrů krve.

Naše pozvání obdrželo 38 držitelů zlatých křížů, 94 držitelů zlaté medaile a 146 držitelů stříbrné medaile.
S dárci krve jsme pozvali i jejich nejbližší, aby mohli sdílet tuto slavnostní atmosféru a být na dárce krve patřičně pyšní.

Dárci krve přebírali ocenění na jevišti Východočeského divadla z rukou čestné předsedkyně ČČK Pardubice Mgr. V. Hanákové, MUDr. H. Geierové primářky TS KN Pardubice a Mgr. Bc. P. Čecha vedoucího odboru zdravotnictví KÚ Pardubického kraje.
Předávání
ocenění proběhlo ve velice příjemné atmosféře. Moderování akce se zhostila Bc. D. Švecová , členka OVR OS ČČK Pardubice.
Prostředí Východočeského divadla jsme si pro tuto příležitost vybrali již tradičně, protože je považujeme za krásné a důstojné poděkování dárcům krve za to, co nezištně, bez nároku na finanční ocenění dělají pro druhé.

O tečku za tímto příjemným dopolednem se postarali herci Východočeského divadla benefičním divadelním představením.

Pardubický Červený kříž děkuje všem dárcům krve, kteří nezištně a bez nároku na finanční odměnu pravidelně darují krev a bez nichž by se současná medicína jen těžko obešla.
Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí v osobním i pracovním životě a těšíme se na shledání při dalším oceňování.


Dárcovství krve
podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Pardubický kraj a Statutární město Pardubice.

  Hosté  
v popředí Mgr. V. Hanáková čestná předsedkyně ČČK Pardubice
MUDr. H. Geierová primářky TS KN Pardubice Mgr. Bc. P. Čech vedoucího odboru zdravotnictví KÚ PaK
     
  DÁRCI KRVE  
     
     
     
   
  Ti, bez kterých by tato akce nebyla,
dobrovolníci pardubického Červeného kříže a SDH Pardubice-město.
 
     
  STŘÍPKY Z AKCE