Zdravotník zotavovacích akcí

akreditace:
MŠMT ČR
celkem:
40 hodiny
osvědčení:
osvědčení
platnost:
pedagogičtí pracovníci - na dobu neomezenou
  nepedagogičtí pracovníci 4 roky
cena:
2 800Kč
přihlášku

naleznete zde

 

Zahájení zážitkového kurzu Zdravotník zotavovacích akcí je plánováno na pondělí 3. října 2022, předpokládané ukončení kurzu 20. 10. 2022.

Kurz bude probíhat ve dnech pondělí 3. 10. a čtvrtek 6. 10. od 16:00 hod., v sobotu 8. 10. od 8:15 hod.
dále v po 10. 10. a čt 13. 10. od 16:00 hod. v so 15. 10. od 9:00 hod.
dále v po 17. 10. a čt 20. 10. od 16:00 hod. na Oblastním spolku ČČK Pardubice, Masarykovo náměstí 1484, (budova T String - 6. patro). mapaZdravotník se na školách v přírodě, táboře, lyžařském výcviku a dalších akcích setkává s různou řadou onemocnění a úrazů. V tomto kurzu se naučíte poskytnout první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví, zorganizovat poskytnutí první pomoci do příjezdu ZZS a samozřejmě správně přivolat odbornou pomoc. Při poskytování první pomoci budete umět vyhodnotit případná nebezpečí a zajistit bezpečnost svoji i ostatních. Seznámíte se s právními aspekty výkonů práce zdravotníka a se základy zdravotnické dokumentace. Získáte základní informace z péče o nemocné a hygieny, na jejíž dodržování budete jako zdravotník dohlížet.

Při poskytování první pomoci se laik může dostat snadno do stresu. Na tento stres se dá připravit, ale nestačí k tomu pouhá přednáška.
Musíte si prožít pocit reálné situace, aktivovat stresové mechanismy
a pak se můžete učit, jak je zvládat. K tomu, abychom to mohli provést bezpečně, používáme metodu zážitkové pedagogiky.
Jádrem zážitkových kurzů jsou modelové situace – simulované úrazy či závažná poškození zdraví.
Účastníci
kurzu se rozdělí do týmů a na připravených stanovištích s maskovanými figuranty si důkladně procvičí poskytování první pomoci při různých poraněních a onemocněních. Tento kurz vám umožní získané poznatky si nejen vyzkoušet, ale v bezpečném prostředí je opravdu zažít a získat tak dostatečnou sebedůvěru, nutnou k poskytnutí první pomoc.
Poranění jsou profesionálně namaskována na skutečných figurantech. Situace se dynamicky rozvíjí a stav postiženého se mění podle způsobu ošetření.

V případě neúspěšného zakončení závěrečných zkoušek, má každý účastník nárok na 2 bezplatné opravné termíny zkoušky.

Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. 722 207 125 nebo prostřednictvím e-mailu.

Po složení závěrečných zkoušek a na základě uhrazeného poplatku za kurz obdrží pedagogičtí pracovníci Osvědčení ZZA na dobu neurčitou a nepedagogičtí účastníci kurzu Průkaz ZZA s platností 4 roky.

Absolventi kurzu mohou vykonávat funkce zdravotníků na např.: táboře, škole v přírodě, lyžařském výcviku a řadě dalších akcí.

V případě většího počtu zájemců z jedné organizace ( 8 a více ) místo a čas konání kurzu plně přizpůsobíme vašim požadavkům.

 
Modelové situace