kurz Zdravotník zotavovacích akcí
aktualizováno


Pardubický červený kříž připravil pro zájemce zážitkový kurz Zdravotník zotavovacích akcí.
Zahájení kurzu pondělí
3. října 2022 od 16.00 hod. na Oblastním spolku ČČK Pardubice, Masarykovo náměstí 1484, (budova T String - 6. patro). mapa

Zdravotník se na školách v přírodě, lyžařském výcviku a dalších akcích setkává s různou řadou onemocnění a úrazů. V našem kurzu se naučíte poskytnout první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví, zorganizovat poskytnutí první pomoci do příjezdu ZZS.......

Základem zážitkových kurzů jsou modelové situace - simulované úrazy se kterými se můžete setkat v běžném životě. Na skutečných figurantech......

více informací

základní kurz První pomoci
18. září

Pro zájemce o první pomoc jsme připravili základní kurz První pomoci.
Kurz se uskuteční 27. září 2022 od 8:00 hod. na Oblastním spolku ČČK Pardubice, Masarykovo náměstí 1484, (budova T String - 6. patro). mapa

V případech vážného ohrožení zdraví rozhodují první minuty po úrazu či kolapsu postiženého o tom, s jakými následky a zda vůbec zraněný přežije do příjezdu záchranné služby. V tomto kurzu se dozvíte, jak správně volat na tísňovou linku, naučíte se poskytnout první pomocí při zraněních bezprostředně ohrožujících život - masivním krvácení, bezvědomí, při zástavě dechu a oběhu.....

Kurz je určen pro max. 10 účastníků.

více informací

Mistrovství světa v karate Shotokan 2022 - Pardubice
aktualizovánoV pardubické Enteria areně se v pátek, sobotu a neděli 9. - 11. září 2022 uskutečnilo Mistrovství světa v karate Shotokan. Mistrovstní světa se zúčastnilo téměř 2 000 soutěžících, kteří se na 6 tatami představili v kategoriích od žáků až po dospělé.

Členové ZT OS ČČK Pardubice zajišťovali kompletní zdravotnický servis celého Mistrovství světa.

 

 

více informací

 

 

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině
aktualizovánoĆlenové OS ČČK Pardubice zajišťují
od 4. 3. 2022 zdravotnickou službu v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině.

 

více informací

 

 

Ukrajina: 100 dní války = 26 misí ČČK na Ukrajinu
aktualizováno

Český červený kříž (ČČK) již od roku 2014 poskytuje humanitární pomoc určenou nemocným a raněným na Ukrajině.

Za šest měsíců trvání současného ozbrojeného konfliktu na Ukrajině poskytl Červený kříž různou formu pomoci 6,3 milionu lidem postiženým touto válkou.
Český červený kříž uskutečnil na Ukrajinu již 30 misí.

Tisková zpráva ČČK 24. 8. 2022: Ukrajina: 6 měsíců války = 6 miliónů příjemců pomoci

Do pomoci se zapojil také Oblastní spolek ČČK Pardubice vypsáním materiální sbírky vybraného zdravotnického materiálu
více informací

ČČK ustavil Ústřední krizový štáb ČČK k řešení humanitárních aktivit ČČK směrem k pomoci na Ukrajině a pomoci lidem postiženým
tamním ozbrojeným konfliktem. V čele ÚKŠ ČČK je prezident ČČK Doc. M. Jukl.

Veřejná finanční sbírka na pomoc Ukrajině

č.ú. 333999/2700, v.s. 1502

Dětský super den
5. červnaČlenové OS ČČK Pardubice
zajišťovali v sobotu 4. 6. 2022 na pardubickém dostihovém závodišti tradiční akci pro rodiny s dětmi Dětský super den.
Největší dětský den v Pardubickém kraji každoročně navštíví téměř 6 000 nadšených dětí a rodičů.
Naši členové, kromě zdravotnického zabezpečení celé akce, připravili pro nejmenší účastníky prohlídku našeho sanitního vozidla a vybavení našich záchranářů.

 

 

Soutěž mladých zdravotníků
28. května


Na čtvrtek 26. května 2022 jsme připravili pro žáky základních škol soutěž v poskytování první pomoci Soutěž mladých zdravotníků. Soutěže se účastní pětičlenná družstva ze základních škol. Soutěžící si při ošetřování namaskovaných figurantů ověřili své dovednosti a znalosti v poskytnutí první pomoci.

Hudební benefiční večer pro Ukrajinu
aktualizovánoFakulta filosofická University Pardubice
ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Pardubice uspořádala dne 10. 3. 2022 od 18:00hod. Hudební benefiční večer pro Ukrajinu.

Společně se nám během večera podařilo vybrat 31 843 Kč.
Z těchto peněz budou zakoupeny tramasety .....

více informací

Děkujeme všem báječným lidem, kteří se do pořádání této akce zapojili nebo ji podpořili.

Slavnostní oceňování dárců krve ve Východočeském divadle
27. listopadu

Sobota 27. listopadu 2021 byla ve Východočeském divadle Pardubice slavnostní.

Dobrovolníci pardubického Červeného kříže připravili na sobotu 27. listopadu pro bezpříspěvkové dárce krve slavnostní předávání zlatých křížů a medailí MUDr. J. Janského.
Na jevišti Východočeského divadla, před slavnostně spuštěnou secesní oponou, předávali dárcům krve Zlaté kříže za 80 odběrů krve, Zlaté a Stříbrné medaile Prof. MUDr. J. Janského za 40 a 20 bezpříspěvkových odběrů krve. Akce proběhla za přísného dodržení platných hygienicko-epidemiologických opatření.

více informací

Slavnostní předání Zlatých křížů za 120 odběrů krve
9. listopadu

8. listopadu 2021 se sál Jana Kašpara v sídle krajského úřadu zaplnil dárci krve z celého Pardubického kraje, kteří přebírali Zlaté kříže za 120 bezpříspěvkových odběrů krve.

Dárci krve přebírali Zlaté kříže z rukou předsedkyně Pověřeného OS ČČK pro Pardubický kraj Vladimíry Hanákové.
Z rukou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědné za zdravotnictví Michaeli Matouškové
přebírali dárci krve "malou pozornost", kterou speciálně pro tuto akci nechal zhotovit Pardubický kraj.


Slavnostní oceňování připravili pro dárce krve dobrovolníci pardubického Červeného kříže ve spolupráci s Pardubickým krajem.

více informací

Střelec 2021
15. října


14. října
2021 proběhlo v pardubické nemocnici cvičení Policie ČR pod názvem Střelec 2021.
Zdravotníci pardubické a ústeckoorlické nemocnice nacvičovali, jak se chovat a zvládat krizové situace v případě napadení ozbrojeným pachatelem.
Maskéři pardubického Červeného kříže na tomto cvičení namaskovali 30 figurantů.

více informací

 

11. září 2021 Světový den první pomoci
aktualizovánoDruhá zářijová sobota
je od roku 2000 Světovým dnem první pomoci.
Má všechny upozornit na to
, že dovednost poskytnout první pomoc může – v prvních minutách – rozhodnout o životě a smrti člověka.

Motto letošního Světového dne zní:

Buď hrdinou první pomoci ve škole i ve svém okolí.

Oblastní spolek ČČK Pardubice se v rámci oslav Světového dne první pomoci zapojil do akce "Blesk ordinace", která se uskutečnila 8. 9. 2021 v Pardubicích na Pernštýnském náměstí.
V našem stánku se mohli účastníci akce seznámit se základy poskytování první pomoci, vyzkoušet si oživování na resuscitačním modelu. Pro návštěvníky jsme připravili ukázky maskování poranění. Součástí akce byly i 2 moderované ukázky poskytování první pomoci ... více informací

Tisková zpráva ČČK - 11. září - Světový den první pomoci

Léto na ošetřovně
1. září


Zdravotníci OS ČČK Pardubice zajistili v letní sezoně, stejně jako v uplynulých mnoha letech, provoz ošetřovny na koupališti Cihelna v Pardubicích.

Projekt ČČK - Obnova bydlení rozšířen o příspěvek na opravu střech a na posudky
22. července


Začátkem července jsme zahájili projekt Obnova bydlení v rámci následné pomoci postiženým tornádem, které zasáhlo koncem června jih Moravy.
První fázi byl podprojekt „Demolice“ neboli příspěvek 250.000 Kč každému, jehož obydlí bylo odsouzeno k odstranění. Na tento podprojekt jsme z Fondu humanity ČČK, kam lidé posílali své příspěvky, uvolnili 50.000.000 Kč.
Nyní zahajujeme podprojekt „Střecha“, jehož cílem je přispět na opravy střech těm, jejichž střechy byly tornádem zničeny nebo vážně poškozeny.
Na tento účel uvolňujeme 36.000.000 Kč, na jednu střechu tak vychází příspěvek 45.000 Kč.
Uzávěrka žádostí je 31.8.2021..........

více Tisková zpráva ČČK

Tornádo na jihu Moravy - Červený kříž pomáhá
25. června


Ve čtvrtek 24. 6. 2021 ve večerních hodinách zasáhlo jih Moravy, zejména Hodonínsko a Břeclavsko ničivé tornádo.

Způsobilo značné materiální škody, několik stovek lidí se ocitlo bez přístřeší, řada lidí je zraněna, jsou hlášena úmrtí osob.

Do pomoci postiženým se v součinnosti s krizovým štábem Jihomoravského kraje zapojuje i Český červený kříž.
Kromě okamžité pomoci se zaměří také na psychosociální pomoc. V závislosti na výtěžku sbírky nabídne i na následnou pomoc při obnově.

Veřejná finanční sbírka probíhá na sbírkovém účtu Českého červeného kříže:

č. ú. 333999/2700 v.s.2101

více Tisková zpráva ČČK

14. červen Světový den dárců krve
10. červnaSvětový den dárců krve si připomínáme každoročně od r. 2005, kdy byl zaveden z iniciativy Světové zdravotní organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce – 14. červen je dnem narození objevitele Rh faktoru K. Landsteinera.

Motto letošního Světového dne zní:

Darujte krev, ať svět dále bije.

Dárci krve zásadně přispívají k záchraně životů zdraví lidí po celém světě – jejich srdce tak díky dárcům krve dále bijí.

Stát se dárcem krve je stále platnou výzvou pro každého zdravého člověka.

Tisková zpráva ČČK - 14. červen Světový den dárců krve

8. květen Světový den Červeného kříže
7. května

Světovým dnem Červeného kříže a Červeného půlměsíce je 8. květen.
8. květen byl vybrán za Světový den ČK&ČP na počest narození zakladatele Červeného kříže švýcarského obchodníka Henri Dunanta (8. 5. 1828-1910).

Dnes je Světový den ČK&ČP oslavou statečnosti a práce všech členů, dobrovolníků a zaměstnanců Červeného kříže, jejichž služba lidem zachraňuje životy nebo lidské životy mění k lepšímu, připomenutím našeho závazku vůči lidstvu – být současně aktéry lokálními i mezinárodními, nezávislými a neutrálními a být vždy všude a pro všechny.
 
  Více informací naleznete v tiskové zprávě ČČK
.

Tisková zpráva ČČK - Světový den Červeného kříže

 
Zemětřesení Chorvatsko - Červený kříž pomáhá
4. ledna


Silné zemětřesení zasáhlo Chorvatsko – poslední ze série otřesů se odehrál ve středním Chorvatsku 29.12.2020 a měl sílu 6,4 ° Richterovy stupnice.
Zahynulo 7 lidí, desítky byly zraněny, stovky přišly o střechu nad hlavou
.......
Bezprostředně po otřesech vyslal Chorvatský Červený kříž do postižených oblastí záchranné a humanitární týmy, které pomáhají při evakuaci, první pomoci a poskytují také psychosociální pomoc. Následuje distribude potravin a dalších humanitárních potřeb.

Na žádost Chorvatského Červeného kříže
sbírá Český červený kříž finanční prostředky, které jsou určeny na pomoc poskytovanou obětem zemětřesení.
Veřejná finanční sbírka
probíhá na sbírkovém účtu Českého červeného kříže:

č. ú. 333999/2700 v.s.2004

více Tisková zpráva ČČK

Členové OS ČČK Pardubice převzali medaile "DĚKUJEME"
aktualizováno

Neděle 13.09. 2020 byla dnem, kdy své držitele našly medaile Děkujeme, které společný projekt Českého červeného kříže a České mincovny určil těm, kteří se obětavě a nad rámec svých pracovních či služebních povinností spojili, aby jiní lidé netrpěli nebo aspoň trpěli méně, a zapojili se na jaře letošního roku do "boje" s novou nákazou Covid-19.

Více než stovka oceněných přijela ze všech koutů naší země, aby převzali z rukou prezidenta ČČK Marka Jukla a zástupkyně České mincovny Lenky Klimentové medaile a děkovná uznání za svou velmi obětavou práci.

Mezi oceněnými byli i členové OS ČČK Pardubice.

 

sl. M. Knotková p. T. Smejkal
S začátkem září se naši zdravotníci opět "nezastaví"
19. září

Naši členové zajišťovali zdravotnickou službu na těchto akcích:

12. září - Dětský superden - dostihové závodiště

17. září - Pardubická devítka - 18. ročník populárního městského běhu

18. a 19. září - Street food festival před Palacem Pardubice

a dalších "menších" akcích

naši zdravotníci a hlavní organizátor Pardubické devítky p. Nývlt
Český červený kříž ocení Plaketou Prof. Haška dárce kostní dřeně
16. září


Dne 19.09.2020 historicky poprvé ocení Český červený kříž dárce kostní dřeně nově zřízenou Plaketou Prof. MUDr. Milana Haška.
Již po šest desítek let patří mezi poslání Českého (Československého) červeného kříže morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve, jako těch, kdo část sebe sama věnují pro záchranu zdraví nebo života druhého člověka, který dárcovu krev či její složku nutně potřebuje.
Kromě nemocí či úrazů, kdy je potřebné podání krve či její složky, existuje však řada nemocných, vyžadujících přímo nahrazení své kostní dřeně za novou. Více naleznete v:

Tiskové zprávě Českého červeného kříže

 

První pomoc na příměstském táboře
21. srpna


Členky ZT OS ČČK Pardubice
připravily pro účastníky příměstského tábora SDH Pardubice - město hravé dopoledne plné praktických ukázek první pomoci. Děti si vyzkoušely "pod dohledem zkušených zdravotnic" poskytnutí první pomoci "zraněným figurantkům", resuscitaci a základy obvazové techniky.

Projekty první pomoci podpořil:

Magistrát města Pardubic.

 

 

Katastrofa v Bejrútu - Červený kříž pomáhá
7. srpna


foto Tisková zpráva ČČK

4. srpna 2020 v 18 hod. zasáhla hlavní město Libanonu – Bejrút extrémní exploze s epicentrem v přístavu, kde bylo skladem množství dusičnanu amonného.
Červený kříž nasadil během několika minut na místo neštěstí 75 sanitek a 375 zdravotních emergency týmů, ošetřoval a evakuoval raněné, zřídil také třídící místa, aby byla odlišena kritická zranění od méně závažných.
Libanonský červený kříž dále zajišťuje dárce krve, odběry jsou prováděny např. v Tripolisu.......
Dále buduje nouzová přístřeší pro cca 1.000 rodin. Postiženým distribuuje jídlo, hygienické potřeby a další základní životní potřeby........

Tisková zpráva Českého červeného kříže

14. červen Světový den dárců krve
11. června

Světový den dárců krve je poděkováním bezpříspěvkovým dárcům krve za jejich dar, výzvou k tomu, aby zdraví lidé darovali bezpečnou krev, krev bez vazby na finanční příspěvek a připomínkou toho, že svět potřebuje dostatek bezpečné krve pro každého, kdo ji potřebuje. Každých 15 minut může zachránit tři lidské životy.

Motto letošního Světového dne zní

Bezpečná krev pro všechny: Daruj krev a učiň svět bezpečnějším místem
.

Tisková zpráva Českého červeného kříže

 

Seminář první pomoci pro žáky ZŠ Bratranců Veverkových
21. února


18. a 20. února jsme připravili pro žáky 1. - 4. tříd ZŠ Bratranců Veverkových seminář první pomoci, ve kterém se žáci seznámili s poskytnutím první pomoci při život ohrožujících poranění a prakticky si mohli vyzkoušet oživování na resuscitačních modelech.

Projekty první pomoci podpořil:

Magistrát města Pardubic.Seminář první pomoci pro studenty SPŠ a VOŠ elektrotechnické - areál Židov
6. února


6. února jsme v rámci projektového dne na SPŠ a VOŠ elektrotechnické připravili seminář zaměřený na první pomoc pro studenty 1. a 2 ročníků.
Studenti se na tomto semináři seznámili se základy poskytnutí první pomoci při život ohrožujících stavech a vyzkoušeli si resuscitaci a použití AED.

Projekty první pomoci podpořil:

Ing. L. Valtr radní PK


Červený kříž pomáhá v boji s nákazou koronavirem
3. února


V reakci na šíření nákazy novým typem koronaviru (2019-nCoV), jejíž epicentrum se koncem loňského roku objevilo v Čínské lidové republice v provincii Wu-Chan se aktivovala také opatření ze strany Mezinárodního hnutí ČK&ČP, konkrétně jednotlivých národních společností ČK ......

Pro uvedené aktivity boje s nákazou a omezování jejího dalšího možného šíření shromažďují složky ČK&ČP materiální i finanční prostředky.
Pro území ČR přichází aktuálně v úvahu pomoc finanční.

Pomoc Červeného kříže v místě lze podpořit i prostřednictvím sbírkového účtu Českého červeného kříže: » č. ú. 333999/2700 v.s.2002.

Více informaci naleznete v přiložené tiskové zprávě.

Tisková zpráva Českého červeného kříže z 3. 2. 2020

Seminář první pomoci pro studenty SPŠ a VOŠ elektrotechnické
27. listopadu


27. listopadu jsme v rámci projektového dne na SPŠ a VOŠ elektrotechnické připravili seminář zaměřený na první pomoc pro studenty 1. a 2 ročníků.
Studenti se na tomto semináři seznámili se základy poskytnutí první pomoci při život ohrožujících stavech a vyzkoušeli si resuscitaci a použití AED.

Projekty první pomoci podpořil:

Ing. L. Valtr radní PK

Seminář první pomoci
19. listopadu


19. listopadu jsme připravili pro Rytmus Východní Čechy, o. p. s. seminář první pomoci, ve kterém se klienti Centra pro zdravotně postižené seznámili s postupy první pomoci a prakticky si mohli vyzkoušet oživování na resuscitačních modelech.


Projekty první pomoci podpořili:

Ing. L. Valtr radní PK

a Elektrárny Opatovice a.s.


Slavnostní oceňování mnohonásobných dárců krve
9. listopadu


Sobota 9. listopadu byla ve Východočeském divadle Pardubice slavnostní.

Dobrovolníci pardubického Červeného kříže připravili na sobotu 9. listopadu pro dobrovolné dárce krve slavnostní předávání zlatých křížů a medailí MUDr. J. Janského.
Na jevišti Východočeského divadla, před slavnostně spuštěnou secesní oponou, předávali dárcům krve Zlaté kříže za 80 odběrů krve, Zlaté a Stříbrné medaile Prof. MUDr. J. Janského za 40 a 20 bezpříspěvkových odběrů krve.


více informací

Seminář první pomoci pro žáky ZŠ Přelouč
25. října


25. října jsme připravili pro žáky 7. tříd ZŠ Přelouč seminář první pomoci, ve kterém se studenti seznámili s poskytnutím první pomoci při život ohrožujících poranění a prakticky si mohli vyzkoušet oživování na resuscitačních modelech.


Projekty první pomoci podpořili:

Ing. L. Valtr radní PK

a Elektrárny Opatovice a.s.

Hravě a bezpečně s Globusem
21. září


21. září proběhla před hypermarketem Globus v Pardubicích akce Hravě a bezpečně s Globusem.

Této akce se účastnily složky IZS a vybrané neziskové organizace. Na našem stanovišti se mohli návštěvníci seznámit se základy resuscitace....

více informací

Projekty první pomoci podpořili:

Ing. L. Valtr radní PK

a Elektrárny Opatovice a.s.

Plameny Rockfest 2019
22.června


21.
a 21. června se se uskutečnil v Pardubicích tradiční festival Plameny Rockfest 2019.

Členové ZT OS ČČK Pardubice zajišťovali po celou dobu festivalu zdravotnický servis této akce.

7. Mezinárodní Karate Lions Cup
15. června


15. června
se uskutečnil v TIP Sport aréně v Pardubicích Mezinárodní Karate Lions Cup.
Celý den zaplnil bohatý adrenalinový program, mezinárodního soutěžního klání se účastnilo víc jak 1 000 soutěžících z 15 zemí.
Na 6 tatami probíhaly urputné zápasy, každý ze závodníků šel do zápasu s maximálním nasazením a touhou postoupit do dalšího kola.


Členové OS ČČK Pardubice zajišťovali zdravotnický servis celého šampionátu.
Den otevřených dveří HZS Pardubického kraje
20. května


18. května
se uskutečnil na centrální stanici Pardubice Den otevřených dveří HZS.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý adrenalinový program - od vyprošťování zraněných osob z havarovaného vozidla až po ukázky lezců HZS.
Součástí dne otevřených dveří bylo i naše stanoviště, na kterém jsme pro návštěvníky připravily ukázky vybavení záchranářů OS ČČK Pardubice, ukázky maskování poranění. Velcí i malí návštěvníci si mohli na našem stanovišti vyzkoušet základy oživování na resuscitačním modelu a práci s automatizovaným externím defibrilátorem.

Projekty první pomoci podpořily:
Elektrárny Opatovice a.s.

Helicopter show 2019
20. květen


17.
a 18. května se na letišti v Hradci Králové uskutečnila tradiční akce Helicopter show 2019, kterou pořádá letecká záchranná služba DSA a.s.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý program s ukázkami letecké a zdravotnické techniky, které byly doprovázeny ukázkami praktické činnosti záchranářů.
Součástí doprovodného programu bylo stanoviště pardubického Červeného kříže.
 

více informací

Projekty první pomoci podpořily:
Elektrárny Opatovice a.s.

 
Tank power show XI.
20. května

11. května proběhla v Přelouči tradiční akce Tank Power show. Jak již název akce napovídá, součástí akce byly ukázky klubů vojenské historie, adrenalinové aktivita včetně projížďky v bojových vozidlech.
Členové OS ČČK Pardubice zajišťovali na této akci zdravotnický dohled a pro návštěvníky připravili i stánek první pomoci s ukázkami resuscitace.

Soutěž mladých zdravotníků
9. květen


Ve čtvrtek 9. května se otevřely brány pardubického koupaliště Cihelna pro pětičlenná družstva z různých základních škol v Pardubicích. Jak mladší, tak starší žáci si zde změřili svoje síly v praktickém poskytování první pomoci.
Akce byla pořádána Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Pardubicích a záštitu nad ní převzal hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický a náměstek primátora Pardubic Mgr. Jakub Rychtecký.

více informací

 
1919 - 2019 - 100 let Československého červeného kříže
5. února
Dne 6. února 2019 uplyne 100 let od založení Československého červeného kříže - přímého předchůdce současného Českého červeného kříže. Tento den před jedním stoletím vyslovil prezident republiky T. G. Masaryk souhlas se založením národní společnosti Červeného kříže v nové republice a současně do funkce předsedkyně ČSČK jmenoval svou dceru Alici Masarykovou.

Více informací naleznete v Tiskové zprávě ČČK z 5. 2. 2019

 

 

Pracovní setkání s delegací z francouzského regionu Centre Val de Loire
27. října


Předsedkyně Oblastní výkonné rady OS ČČK Pardubice Mgr. V. Hanáková se spolu s ředitelem úřadu OS ČČK Pard. v pátek 26. října zúčastnili pracovní večeře s delegací Pardubického kraje z partnerského francouzského regionu Centre Val de Loire.

Členem této delegace byl pan M. Gasque zástupce francouzského Červeného kříže.
Při velice přátelské debatě se zástupci francouzského Červeného kříže a pardubického Červeného kříže informovali o projektech a činnostech Červeného kříže, které v jednotlivých oblastech probíhají, předali si zkušenosti s prací s dobrovolníky a projednávali možnosti další vzájemné spolupráce.

 

 

 

MHD pro dárce krve, kteří dovršili 40 a více odběrů krve v Pardubicích zdarma
1. září 2018


Po řadě jednání a hledání podpory se podařilo předsedkyni OVR OS ČČK Pardubice Mgr. V. Hanákové projednat s vedením města Pardubic návrh OS ČČK Pardubice, aby bezpříspěvkoví dárci krve, kteří dovršili 40 a více bezplatných odběrů krve, měli v Pardubicích MHD zdarma.
Podmínky pro získání bezplatného tarifu naleznete na stránkách Dopravního podniku Pardubice http://www.dpmp.cz/zmena-tarifu-od-192018-detail/

"Bezplatné jízdné budou mít nově držitelé Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského, držitelé Zlatého kříže Českého červeného kříže 1., 2. a 3. třídy a držitelé plakety Českého červeného kříže Dar krve – dar života (tedy za dovršených 40 odběrů a více). Tito držitelé budou prokazovat svůj nárok na bezplatnou přepravu průkazem vydaným dopravcem. Dopravní podnik tedy držiteli nahraje na Pardubickou kartu bezplatný tarif na základě předložení potvrzení o odběrech příslušnou transfúzní stanicí a po předložení dokladu totožnosti".

foto z jednání o podpoře tohoto projektu s náměstky Statutárního města Pardubic Mgr. J. Rychteckým, Ing. J. Rozínkem a předsedkyní Oblastní výkonné rady OS ČČK Pardubice Mgr. V. Hanákovou
Krajské kolo soutěže Mladých hasičů
17.6. 2018

16. a 17. června se v Pardubicích na Městském atletickém stadionu uskutečnilo Krajské kolo soutěže mladých hasičů ve hře PLAMEN 2018.

Členové OS ČČK Pardubice zajišťovali zdravotnický servis této soutěže.

9. Mistrovství Evropy v karate
19. listopadu
Ve dnech 17. - 19. 11. 2017 se Sportovní hala Dašická stala centrem evropského karate. Uskutečnilo se zde 9. Mistrovství Evropy v karate stylu Shotokan WSF a Světový pohár WSF, které pořádal Karate Lions Pardubice.
Ve třech soutěžních dnech probíhaly soutěže v různých věkových kategoriích - od žáků ve věku 6 - 7 let až po veterány. Evropského mistrovství se účastnili soutěžící z celkem 28 států, které podpořila hojná divácká účast - ve všech soutěžních dnech byla kapacita haly překročena.


Členové Záchranného týmu OS ČČK Pardubice zajišťovali kompletní zdravotnický servis celého mistrovství i šampionátu.
 
Havarovaný autobus - cvičení složek IZS
28. 9. 2016

27. září 2016 proběhlo u kruhového objezdu u Medlešic prověřovací cvičení složek Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje pod názvem "NEHODA 2016".
Cílem tohoto cvičení bylo procvičit práci všech složek IZS při dopravní nehodě s větším počtem zraněných.

Cvičení se zúčastnili maskéři pardubického Červeného kříže, jejichž úkolem bylo realistické namaskování části figurantů.

Naši maskéři si účast na tomto cvičení opravdu užili - maskovali pestrou škálu zranění od drobných odřenin až po otevřenou zlomeninu krčku femuru.

Aktivní střelec 2016
30. 8. 2016

30. srpna 2016 proběhlo v sídle Pardubického kraje prověřovací cvičení Krajského ředitelství Policie České republiky "Aktivní střelec 2016".
Cílem tohoto cvičení bylo procvičit práci policie při zneškodnění aktivních střelců, kteří kolem sebe zabíjeli všechno živé.

Cvičení se zúčastnili maskéři pardubického Červeného kříže, jejichž úkolem bylo realistické namaskování všech 15 zraněných figurantů.

Roli figurantů zde sehráli příslušníci policie a členové ČČK Pardubice.

Naši figuranti si účast na tomto cvičení opravdu užili - kdo z nás má šanci si na vlastní kůži prožít "ostrý zásah policie".

První pomoc v mobilu
16. října

15. října 2013 spustil Český červený kříž (ČČK) aplikaci První pomoc. Aplikace První pomoc je českou verzí programu Universal First Aid App vytvořeného Americkým Červeným křížem, je k dispozici v češtině pro telefony s OS Android a OS Apple.
Aplikace má
v přehledné grafice tři základní záložky: NAUČTE SE, V NOUZI a PŘIPRAVTE SE. Poslouží jako příručka první pomoci s radami ke zvládnutí různých situací od srdečního infarktu přes zlomeniny až po každodenní drobné, jako je přisáté klíště.
Více informací, ale i QR kód naleznete v: Tiskové zprávě ČČK z 15.10. 2013

150 let Červeného kříže 1863 - 2013
aktualizováno

V neděli, 17. února, uplynulo 150 let od chvíle zrodu Červeného kříže.
17. února 1863 se v Ženevě na první schůzi sešli pánové Dunante, Moynier, Dufour, Appia a Maunoir. Rozhodli o ustavení stálého mezinárodního výboru pro pomoc raněným vojákům.
Mezinárodního uznání se této snaze dostalo na podzim téhož roku, kdy mezinárodní konference za účasti zástupců 16 států uznala tento výbor jako specifickou mezinárodně působící instituci – dnešní Mezinárodní výbor Červeného kříže – a vyzvala k zakládání národních společností.


více Tisková zpráva ČČK z 14. 3. 2013


Česká televize pořad - 150 let pomoci