doškolení absolventů kurzu Zdravotník zotavovacích akcí
8. března

Pro zájemce jsme připravili doškolení absolventů kurzu Zdravotník zotavovacích akcí.

Doškolení se proběhne 19. března 2019 od 15:30 hod. na Oblastním spolku ČČK Pardubice, Masarykovo náměstí 1484, ( budova T String - 6. patro ). mapa

Po úspěšném absolvování doškolení bude účastníkům prodlouženo "Osvědčení o absolvování kurzu na základě akreditace MŠMT" nebo "Průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí" na dobu neurčitou.

Nezapomeňte si sebou vzít původní průkaz ZZA nebo Osvědčení o absolvování kurzu ZZA, bez předložení průkazu ZZA nebo Osvědčení o absolvování kurzu ZZA není možné doškolení provést.

Účastníci doškolení obdrží publikaci "Zdravotník zotavovacích akcí ".

Přihlásit se můžete pomocí mailu zde .

Cena 600 Kč splatná v hotovosti při doškolení.

kurz Zdravotník zotavovacích akcí
aktualizováno


Pardubický červený kříž připravil pro zájemce zážitkový kurz Zdravotník zotavovacích akcí.
Zahájení kurzu pondělí
11. března 2019 od 16.00 hod. na Oblastním spolku ČČK Pardubice.

Zdravotník se na školách v přírodě, lyžařském výcviku a dalších akcích setkává s různou řadou onemocnění a úrazů. V našem kurzu se naučíte poskytnout první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví, zorganizovat poskytnutí první pomoci do příjezdu ZZS.......

Základem zážitkových kurzů jsou modelové situace - simulované úrazy se kterými se můžete setkat v běžném životě. Na skutečných figurantech......

více informací

1919 - 2019 - 100 let Československého červeného kříže
5. února
Dne 6. února 2019 uplyne 100 let od založení Československého červeného kříže - přímého předchůdce současného Českého červeného kříže. Tento den před jedním stoletím vyslovil prezident republiky T. G. Masaryk souhlas se založením národní společnosti Červeného kříže v nové republice a současně do funkce předsedkyně ČSČK jmenoval svou dceru Alici Masarykovou.

Více informací naleznete v Tiskové zprávě ČČK z 5. 2. 2019

 

 

Český červený kříž pomáhá v Sýrii
17. ledna


foto zdroj ČČK Praha


V Damašku byla 17. ledna 2019 předána další humanitární pomoc ČČK obětem občanské války v Sýrii. Jde celkově již o osmou zásilku humanitární pomoci od června 2016, kterou vypravil Český červený kříž.

Více informací naleznete v Tiskové zprávě ČČK z 17. 1. 2019

 

 

Slavnostní oceňování mnohonásobných dárců krve
4. listopadu


Sobota 3. listopadu byla ve Východočeském divadle Pardubice slavnostní.

Členové pardubického Červeného kříže pokračovali v tradici - na jevišti Východočeského divadla, před slavnostně spuštěnou secesní oponou, předávali dárcům krve Zlaté kříže za 80 odběrů krve, Zlaté a Stříbrné medaile Prof. MUDr. J. Janského za 40 a 20 bezpříspěvkových odběrů krve.

Slavnostní oceňování připravili pro dárce krve dobrovolníci pardubického Červeného kříže.

více informací

Pracovní setkání s delegací z francouzského regionu Centre Val de Loire
27. října


Předsedkyně Oblastní výkonné rady OS ČČK Pardubice Mgr. V. Hanáková se spolu s ředitelem úřadu OS ČČK Pard. v pátek 26. října zúčastnili pracovní večeře s delegací Pardubického kraje z partnerského francouzského regionu Centre Val de Loire.

Členem této delegace byl pan M. Gasque zástupce francouzského Červeného kříže.
Při velice přátelské debatě se zástupci francouzského Červeného kříže a pardubického Červeného kříže informovali o projektech a činnostech Červeného kříže, které v jednotlivých oblastech probíhají, předali si zkušenosti s prací s dobrovolníky a projednávali možnosti další vzájemné spolupráce.

 

 

 

Slavnostní předávání Zlatých křížů za 120 odběrů krve
15. září


14. září 2018 bylo v sále Jana Kašpara v sídle Pardubického kraje tak trochu výjimečné. Celý sál se v pátek odpoledne zaplnil dárci krve z Pardubického kraje, kteří přebírali Zlaté kříže II. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů krve.

Toto slavnostní oceňování připravili pro dárce krve dobrovolníci pardubického Červeného kříže ve spolupráci s Pardubickým krajem.

Dárci krve
přebírali Zlaté kříže z rukou předsedkyně OVR OS ČČK Pardubice Mgr. V. Hanákové, Ing. L. Valtra radního pro zdravotnictví Pardubického kraje a předsedy klubu dárců krve při OS ČČK Pardubice p. J. Halíře.

foto zdroj Pardubický kraj

 

MHD pro dárce krve, kteří dovršili 40 a více odběrů krve v Pardubicích zdarma
1. září


Od 1. září 2018 mají dárci krve, ktečí dovršili 40 a více bezplatných odběrů krve v Pardubicích MHD zdarma.

Podmínky pro získání bezplatnéhp tarifu naleznete na stránkách Dopravního podniku Pardubice http://www.dpmp.cz/zmena-tarifu-od-192018-detail/

"Bezplatné jízdné budou mít nově držitelé Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského, držitelé Zlatého kříže Českého červeného kříže 1., 2. a 3. třídy a držitelé plakety Českého červeného kříže Dar krve – dar života (tedy za dovršených 40 odběrů a více). Tito držitelé budou prokazovat svůj nárok na bezplatnou přepravu průkazem vydaným dopravcem. Dopravní podnik tedy držiteli nahraje na Pardubickou kartu bezplatný tarif na základě předložení potvrzení o odběrech příslušnou transfúzní stanicí a po předložení dokladu totožnosti".

Plameny Rockfest 2018
24.června

22. a 23. června se se uskutečnil v Pardubicích tradiční festival Plameny Rockfest 2018.

Členové Záchranného týmu OS ČČK Pardubice zajišťovali po celou dobu festivalu zdravotnický servis této akce.

Krajské kolo soutěže Mladých hasičů
17.6. 2018

16. a 17. června se v Pardubicích na Městském atletickém stadionu uskutečnilo Krajské kolo soutěže mladých hasičů ve hře PLAMEN 2018.

Členové OS ČČK Pardubice zajišťovali zdravotnický servis této soutěže.

Mezinárodní Karate Lions Cup
2.června

2. června se uskutečnil v TIP Sport aréně v Pardubicích Mezinárodní Karate Lions Cup, kterého se zůčastnili sportovci z 15 zemí.
Celý den zaplnil bohatý adrenalinový program, šest tatami naplnily urpurné zápasy, každý ze závodníků šel do zápasu s maximálním nasazením a touhou postoupit do dalšího kola.

Členové Záchranného týmu OS ČČK Pardubice zajišťovali zdravotnický servis celého šampionátu.
Tank power show X.
20. května

19. května proběhla v Přelouči tradiční akce Tank Power show X. Jak již název akce napovídá, součástí akce byly ukázky klubů vojenské historie, adrenalinové aktivita včetně projížďky v bojovách vozidlech.
Členové OS ČČK Pardubice zajišťovali na této akci zdravotnický dohled a pro návštěvníky připravili i stánek první pomoci s ukázkami resuscitace.

Den otevřených dveří HZS Pardubického kraje
20. května

19. května se uskutečnil na centrální stanici Pardubice Den otevřených dveří HZS.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý adrenalinový program - od vyprošťování zraněných osob z havarovaného vozidla až po ukázky lezců HZS.
Součástí dnů otevřených dveří bylo i naše stanoviště, na kterém jsme pro návštěvníky připravily ukázky vybavení záchranářů OS ČČK Pardubice, ukázky maskování poranění. Velcí i malí návštěvníci si mohli na našem stanovišti vyzkoušet základy oživování na resuscitačním modelu a práci s automatizovaným externím defibrilátorem.

Helicopter show 2018
12. květen
11. a 12. května se na letišti v Hradci Králové uskutečnila tradiční vrtulníková akce Helicopter show 2018.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý program s ukázkami letecké a zdravotnické techniky, které byly doprovázeny ukázkami praktické činnosti záchranářů.
Součástí doprovodného programu bylo stanoviště pardubického Červeného kříže.  
 
 
Soutěž mladých zdravotníků - žáci základních škol soutěžili v první pomoci
10. května

10. května 2018 se na koupališti Cihelna Pardubice uskutečnilo pod osobní záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D., oblastní kolo soutěže v první pomoci pro žáky základních škol a víceletých gymnázií - Soutěž mladých zdravotníků.

Pro mladé záchranáře jsme připravili 10 soutěžních stanovišť, na kterých je čekaly více či méně náročné situace, které kopírovaly úrazy z běžného života.

 

8. květen Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce
3. květen
Světovýn dnem Červeného kříže a Červeného půlměsíce je 8. květen.
8. květen byl vybrán za Světový den ČK&ČP na počest narození zakladatele Červeného kříže švýcarského obchodníka Henri Dunanta (8. 5. 1828-1910).
 
  Více informací naleznete v tiskové zprávě ČČK
.

Tisková zpráva ČČK - Světový den Červeného kříže

 
9. Mistrovství Evropy v karate
19. listopadu
Ve dnech 17. - 19. 11. 2017 se Sportovní hala Dašická stala centrem evropského karate. Uskutečnilo se zde 9. Mistrovství Evropy v karate stylu Shotokan WSF a Světový pohár WSF, které pořádal Karate Lions Pardubice.
Ve třech soutěžních dnech probíhaly soutěže v různých věkových kategoriích - od žáků ve věku 6 - 7 let až po veterány. Evropského mistrovství se účastnili soutěžící z celkem 28 států, které podpořila hojná divácká účast - ve všech soutěžních dnech byla kapacita haly překročena.


Členové Záchranného týmu OS ČČK Pardubice zajišťovali kompletní zdravotnický servis celého mistrovství i šampionátu.
 
Plameny Rockfest Svojšice
25. června


24. června se v letním areálu Svojšice uskutečnil další ročník festivalu PLAMENY ROCKFEST SVOJŠICE 2017.
Členové OS ČČK Pardubice
zajišťovali na této akci zdravotnickou asistenci.

16. a 17. června se v letním areálu Svojšice uskutečnila tradiční techno akce OPEN AIR FESTIVAL SVOJŠICE 2017.
Naši členové
zajišťovali na této akci zdravotnickou asisteci.

Havarovaný autobus - cvičení složek IZS
28. 9. 2016

27. září 2016 proběhlo u kruhového objezdu u Medlešic prověřovací cvičení složek Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje pod názvem "NEHODA 2016".
Cílem tohoto cvičení bylo procvičit práci všech složek IZS při dopravní nehodě s větším počtem zraněných.

Cvičení se zúčastnili maskéři pardubického Červeného kříže, jejichž úkolem bylo realistické namaskování části figurantů.

Naši maskéři si účast na tomto cvičení opravdu užili - maskovali pestrou škálu zranění od drobných odřenin až po otevřenou zlomeninu krčku femuru.

Aktivní střelec 2016
30. 8. 2016

30. srpna 2016 proběhlo v sídle Pardubického kraje prověřovací cvičení Krajského ředitelství Policie České republiky "Aktivní střelec 2016".
Cílem tohoto cvičení bylo procvičit práci policie při zneškodnění aktivních střelců, kteří kolem sebe zabíjeli všechno živé.

Cvičení se zúčastnili maskéři pardubického Červeného kříže, jejichž úkolem bylo realistické namaskování všech 15 zraněných figurantů.

Roli figurantů zde sehráli příslušníci policie a členové ČČK Pardubice.

Naši figuranti si účast na tomto cvičení opravdu užili - kdo z nás má šanci si na vlastní kůži prožít "ostrý zásah policie".

První pomoc v mobilu
16. října

15. října 2013 spustil Český červený kříž (ČČK) aplikaci První pomoc. Aplikace První pomoc je českou verzí programu Universal First Aid App vytvořeného Americkým Červeným křížem, je k dispozici v češtině pro telefony s OS Android a OS Apple.
Aplikace má
v přehledné grafice tři základní záložky: NAUČTE SE, V NOUZI a PŘIPRAVTE SE. Poslouží jako příručka první pomoci s radami ke zvládnutí různých situací od srdečního infarktu přes zlomeniny až po každodenní drobné, jako je přisáté klíště.
Více informací, ale i QR kód naleznete v: Tiskové zprávě ČČK z 15.10. 2013

150 let Červeného kříže 1863 - 2013
aktualizováno

V neděli, 17. února, uplynulo 150 let od chvíle zrodu Červeného kříže.
17. února 1863 se v Ženevě na první schůzi sešli pánové Dunante, Moynier, Dufour, Appia a Maunoir. Rozhodli o ustavení stálého mezinárodního výboru pro pomoc raněným vojákům.
Mezinárodního uznání se této snaze dostalo na podzim téhož roku, kdy mezinárodní konference za účasti zástupců 16 států uznala tento výbor jako specifickou mezinárodně působící instituci – dnešní Mezinárodní výbor Červeného kříže – a vyzvala k zakládání národních společností.


více Tisková zpráva ČČK z 14. 3. 2013


Česká televize pořad - 150 let pomoci