kurz Život zachraňující úkony
14. listopadu

Pro zájemce o první pomoc jsme připravili kurz Život zachraňující úkony.
Kurz se uskuteční 28. listopadu 2022 od 15:30 hod.
na Oblastním spolku ČČK Pardubice, Masarykovo náměstí 1484, (budova T String - 6. patro). mapa

V případech vážného ohrožení zdraví rozhodují první minuty po úrazu či kolapsu postiženého o tom, s jakými následky a zda vůbec zraněný přežije do příjezdu záchranné služby. V tomto kurzu se dozvíte, jak správně volat na tísňovou linku, naučíte se poskytnout první pomoc při zraněních bezprostředně ohrožujících život - masivním krvácení, bezvědomí, při zástavě dechu a oběhu.....

Kurz je určen pro max. 8 účastníků.

více informací

251 dnů v KACPU
aktualizovánoPo 251 dnech členové OS ČČK Pardubice ukončili 9. listopadu 2022 zdravotnické zajištění Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v sídle Pardubického kraje. Naše činnost byla ukončena v souvislosti s přestěhováním KACPU do zredukovaných prostor v Pernerově ulici. K 2. 11. 2022 prošlo KACPU 20 050 žadatelů.

více informací

Děkuji všem členům pardubického Červeného kříže, kteří se aktivně zapojili do zdravotnických služeb a pomohli tak naplnit jedno ze základních poslání Českého červeného kříže - pomoc obětem ozbrojeného konfliktu.

František Hanák, ředitel Úřadu OS ČČK Pardubice

 

Slavnostní oceňování dárců krve ve Východočeském divadle
5. listopadu 2022

Sobota 5. listopadu 2022 byla ve Východočeském divadle Pardubice slavnostní.

Dobrovolníci pardubického Červeného kříže připravili pro bezpříspěvkové dárce krve slavnostní předávání zlatých křížů a medailí MUDr. J. Janského.
Na jevišti Východočeského divadla, před slavnostně spuštěnou secesní oponou, předávali dárcům krve Zlaté kříže za 80 odběrů krve, Zlaté a Stříbrné medaile Prof. MUDr. J. Janského za 40 a 20 bezpříspěvkových odběrů krve.

více informací

Mistrovství České republiky České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty v požárním sportu dospělých
aktualizováno


V neděli 25. září 2022 se v Přelouči konalo Mistrovství České republiky České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty v požárním sportu dospělých.

Členové ZT OS ČČK Pardubice zajišťovali kompletní zdravotnický servis celého Mistrovství České republiky.

 

více informací

 

 

Mistrovství světa v karate Shotokan 2022 - Pardubice
aktualizovánoV pardubické Enteria areně se v pátek, sobotu a neděli 9. - 11. září 2022 uskutečnilo Mistrovství světa v karate Shotokan. Mistrovstní světa se zúčastnilo téměř 2 000 soutěžících, kteří se na 6 tatami představili v kategoriích od žáků až po dospělé.

Členové ZT OS ČČK Pardubice zajišťovali kompletní zdravotnický servis celého Mistrovství světa.

 

více informací

 

Ukrajina: 6 měsíců války = 6 miliónů příjemců pomoci
aktualizováno

Český červený kříž (ČČK) již od roku 2014 poskytuje humanitární pomoc určenou nemocným a raněným na Ukrajině.

Za šest měsíců trvání současného ozbrojeného konfliktu na Ukrajině poskytl Červený kříž různou formu pomoci 6,3 milionu lidem postiženým touto válkou.
Český červený kříž uskutečnil na Ukrajinu již 30 misí.

Tisková zpráva ČČK 24. 8. 2022: Ukrajina: 6 měsíců války = 6 miliónů příjemců pomoci

Do pomoci se zapojil také Oblastní spolek ČČK Pardubice vypsáním materiální sbírky vybraného zdravotnického materiálu
více informací

ČČK ustavil Ústřední krizový štáb ČČK k řešení humanitárních aktivit ČČK směrem k pomoci na Ukrajině a pomoci lidem postiženým
tamním ozbrojeným konfliktem. V čele ÚKŠ ČČK je prezident ČČK Doc. M. Jukl.

Veřejná finanční sbírka na pomoc Ukrajině

č.ú. 333999/2700, v.s. 1502

Dětský super den
5. červnaČlenové OS ČČK Pardubice
zajišťovali v sobotu 4. 6. 2022 na pardubickém dostihovém závodišti tradiční akci pro rodiny s dětmi Dětský super den.
Největší dětský den v Pardubickém kraji každoročně navštíví téměř 6 000 nadšených dětí a rodičů.
Naši členové, kromě zdravotnického zabezpečení celé akce, připravili pro nejmenší účastníky prohlídku našeho sanitního vozidla a vybavení našich záchranářů.

 

 

Soutěž mladých zdravotníků
28. května


Na čtvrtek 26. května 2022 jsme připravili pro žáky základních škol soutěž v poskytování první pomoci Soutěž mladých zdravotníků. Soutěže se účastní pětičlenná družstva ze základních škol. Soutěžící si při ošetřování namaskovaných figurantů ověřili své dovednosti a znalosti v poskytnutí první pomoci.

Hudební benefiční večer pro Ukrajinu
aktualizovánoFakulta filosofická University Pardubice
ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Pardubice uspořádala dne 10. 3. 2022 od 18:00hod. Hudební benefiční večer pro Ukrajinu.

Společně se nám během večera podařilo vybrat 31 843 Kč.
Z těchto peněz budou zakoupeny tramasety .....

více informací

Děkujeme všem báječným lidem, kteří se do pořádání této akce zapojili nebo ji podpořili.

Slavnostní předání Zlatých křížů za 120 odběrů krve
9. listopadu 2021

8. listopadu 2021 se sál Jana Kašpara v sídle krajského úřadu zaplnil dárci krve z celého Pardubického kraje, kteří přebírali Zlaté kříže za 120 bezpříspěvkových odběrů krve.

Dárci krve přebírali Zlaté kříže z rukou předsedkyně Pověřeného OS ČČK pro Pardubický kraj Vladimíry Hanákové.
Z rukou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědné za zdravotnictví Michaeli Matouškové
přebírali dárci krve "malou pozornost", kterou speciálně pro tuto akci nechal zhotovit Pardubický kraj.


Slavnostní oceňování připravili pro dárce krve dobrovolníci pardubického Červeného kříže ve spolupráci s Pardubickým krajem.

více informací

Střelec 2021
15. října 2021


14. října
2021 proběhlo v pardubické nemocnici cvičení Policie ČR pod názvem Střelec 2021.
Zdravotníci pardubické a ústeckoorlické nemocnice nacvičovali, jak se chovat a zvládat krizové situace v případě napadení ozbrojeným pachatelem.
Maskéři pardubického Červeného kříže na tomto cvičení namaskovali 30 figurantů.

více informací

 

Členové OS ČČK Pardubice převzali medaile "DĚKUJEME"
15. 9. 2020

Neděle 13.09. 2020 byla dnem, kdy své držitele našly medaile Děkujeme, které společný projekt Českého červeného kříže a České mincovny určil těm, kteří se obětavě a nad rámec svých pracovních či služebních povinností spojili, aby jiní lidé netrpěli nebo aspoň trpěli méně, a zapojili se na jaře letošního roku do "boje" s novou nákazou Covid-19.

Více než stovka oceněných přijela ze všech koutů naší země, aby převzali z rukou prezidenta ČČK Marka Jukla a zástupkyně České mincovny Lenky Klimentové medaile a děkovná uznání za svou velmi obětavou práci.

Mezi oceněnými byli i členové OS ČČK Pardubice.

 

sl. M. Knotková p. T. Smejkal
1919 - 2019 - 100 let Československého červeného kříže
5. února 2019
Dne 6. února 2019 uplyne 100 let od založení Československého červeného kříže - přímého předchůdce současného Českého červeného kříže. Tento den před jedním stoletím vyslovil prezident republiky T. G. Masaryk souhlas se založením národní společnosti Červeného kříže v nové republice a současně do funkce předsedkyně ČSČK jmenoval svou dceru Alici Masarykovou.

Více informací naleznete v Tiskové zprávě ČČK z 5. 2. 2019

 

 

MHD pro dárce krve, kteří dovršili 40 a více odběrů krve v Pardubicích zdarma
1. září 2018


Po řadě jednání a hledání podpory se podařilo předsedkyni OVR OS ČČK Pardubice Mgr. V. Hanákové projednat s vedením města Pardubic návrh OS ČČK Pardubice, aby bezpříspěvkoví dárci krve, kteří dovršili 40 a více bezplatných odběrů krve, měli v Pardubicích MHD zdarma.
Podmínky pro získání bezplatného tarifu naleznete na stránkách Dopravního podniku Pardubice http://www.dpmp.cz/zmena-tarifu-od-192018-detail/

"Bezplatné jízdné budou mít nově držitelé Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského, držitelé Zlatého kříže Českého červeného kříže 1., 2. a 3. třídy a držitelé plakety Českého červeného kříže Dar krve – dar života (tedy za dovršených 40 odběrů a více). Tito držitelé budou prokazovat svůj nárok na bezplatnou přepravu průkazem vydaným dopravcem. Dopravní podnik tedy držiteli nahraje na Pardubickou kartu bezplatný tarif na základě předložení potvrzení o odběrech příslušnou transfúzní stanicí a po předložení dokladu totožnosti".

foto z jednání o podpoře tohoto projektu s náměstky Statutárního města Pardubic Mgr. J. Rychteckým, Ing. J. Rozínkem a předsedkyní Oblastní výkonné rady OS ČČK Pardubice Mgr. V. Hanákovou