Kurzy první pomoci pro firmy

Zákoník práce ( zákon č. 262/2006 Sb. ) v § 102 odst. 6 ukládá organizacím povinnost zajistit a určit podle druhu činností a velikosti pracovište potřebný počet vyškolených a vybavených zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajištují přivolání zdravotnické záchranné služby .....


První pomoc
Standard


V tomto kurzu se dozvíte jak správně volat tísňovou linku, seznámíte se s první pomocí při život ohrožujících stavech, procvičíte resuscitaci .....

  • délka kurzu 3 hodiny

více informací

 


Zážitkový kurz první pomoci


Jádrem zážitkových kurzů jsou modelové situace - simulované úrazy namaskované na skutečných figurantech.....

  • délka kurzu min. 6 - 8 hodin

více informací

 


Základy první pomoci

Tento kurz je akreditován "Evropským certifikátem první pomoci".
Kurz Základy první pomoci lze použít pro širším proškolení první pomoci u vybraných pracovníků z jednotlivých oddělení, směn atd. Je také hojně využíván u firem vysílajících pracovníky do zahraničí - montéři, řidiči .....

  • délka kurzu 12 hodiny ( školíme ve 2 dnech )
  • Certificate for Graduate of Basic Aid Course
    mezinárodní průkaz ZPP platný 5 let ( dvojjazyčná verze průkazu )

více informací