Kurzy první pomoci


Kurz první pomoci Basic


V případech vážného ohrožení zdraví rozhodují první minuty po úrazu či kolapsu postiženého o tom, s jakými následky a zda vůbec zraněný přežije do příjezdu záchranné služby. Proto jsme pro Vás připravili tento kurz..........

  • délka kurzu 3 hodiny

více informací

 


Rozšířený kurz první pomoci

V tomto kurzu se naučíte jak rozpoznat a správně poskytnout první pomoc při úrazech a kolapsových stavech, se kterými se můžeme setkat doma, při cestě do zaměstnání ......

  • délka kurzu 4 hodiny

více informací

 


Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz je zážitkový, určen pro širokou veřejnost, podmínkou je dovršení 18 let.

  • délka kurzu 40 hodin

Zdravotník se na táborech, školách v přírodě, lyžařském výcviku a dalších akcích setkává s různou řadou onemocnění a úrazů. V tomto kurzu se naučíte poskytnout první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví, zorganizovat poskytnutí první pomoci do příjezdu ZZS a samozřejmě správně přivolat odbornou pomoc. Při poskytování první pomoci budete umět vyhodnotit případná nebezpečí a zajistit bezpečnost svoji i ostatních.

více informací

 


Základy první pomoci

Kurz Základy první pomoci využijí všichni, kteří pracují s mládeží a nepotřebují kurz ZZA, případně lidé, kteří se rozhodnou pracovat v zahraničí ....

  • délka kurzu 12 hodin
  • Certificate for Graduate of Basic Aid Course
    mezinárodní průkaz ZPP platný 5 let ( dvojjazyčná verze průkazu )

 

více informací

 


Zážitkový kurz první pomoci


Jádrem zážitkových kurzů jsou modelové situace - simulované úrazy namaskované na skutečných figurantech.....

  • délka kurzu 6 - 8 hodin

více informací

 


Doškolení absolventů kurzu Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky

Pro absolventy kurzů Zdravotník zotavovacích akcí pořádáme doškolení

více informací