Zdravotník zotavovacích akcí

akreditace:
MŠMT ČR
celkem:
40 hodiny
osvědčení:
průkaz nebo osvědčení
platnost:
pedagogičtí pracovníci - na dobu neomezenou
  nepedagogičtí pracovníci 4 roky
cena:
2 200Kč/osoba
místo konání: naše školící středisko - Pardubice, Masarykovo náměstí 1484, ( budova T String - 6. patro )
přihláška:

prostřednictvím mailu

Kurz je zážitkový, určen pro širokou veřejnost, podmínkou je dovršení 18 let.

Zdravotník se na školách v přírodě, lyžařském výcviku a dalších akcích setkává s různou řadou onemocnění a úrazů. V tomto kurzu se naučíte poskytnout první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví, zorganizovat poskytnutí první pomoci do příjezdu ZZS a samozřejmě správně přivolat odbornou pomoc. Při poskytování první pomoci budete umět vyhodnotit případná nebezpečí a zajistit bezpečnost svoji i ostatních. Seznámíte se s právními aspekty výkonů práce zdravotníka a se základy zdravotnické dokumentace. Získáte základní informace z péče o nemocné a hygieny, na jejíž dodržování budete jako zdravotník dohlížet.

Při poskytování první pomoci se laik může dostat snadno do stresu. Na tento stres se dá připravit, ale nestačí k tomu pouhá přednáška.
Musíte si prožít pocit reálné situace, aktivovat stresové mechanismy
a pak se můžete učit, jak je zvládat. K tomu, abychom to mohli provést bezpečně, používáme metodu zážitkové pedagogiky.
Jádrem zážitkových kurzů jsou modelové situace – simulované úrazy či závažná poškození zdraví.

Účastníci kurzu se rozdělí do týmů a na připravených stanovištích s maskovanými figuranty si důkladně procvičí poskytování první pomoci při různých poraněních a onemocněních. Tento kurz vám umožní získané poznatky si nejen vyzkoušet, ale v bezpečném prostředí je opravdu zažít a získat tak dostatečnou sebedůvěru, nutnou k poskytnutí první pomoc.
Poranění jsou profesionálně namaskována na skutečných figurantech. Situace se dynamicky rozvíjí a stav postiženého se mění podle způsobu ošetření.

V případě neúspěšného zakončení závěrečných zkoušek, má každý účastník nárok na 2 bezplatné opravné termíny zkoušky.

Absolventi kurzu po úspěšném složení závěrečných zkoušek mohou vykonávat funkce zdravotníků na např.: táboře, škole v přírodě, lyžařském výcviku a řadě dalších akcí.

V případě většího počtu zájemců z jedné organizace ( 8 a více ) místo a čas konání kurzu plně přizpůsobíme vašim požadavkům.

 
Modelové situace