První pomoc pro žáky a studenty

celkem:
2 - 3 hodiny ( podle věku a počtu účastníků )
místo konání :

vaše škola
naše školící středisko - Pardubice, Masarykovo náměstí 1484, ( budova T String - 6. patro )

cena se skládá z  
hodinové odměny lektora  
+ cestovné  

Naše kurzy jsou vytvořeny pro děti a vždy je přizpůsobujeme jejich věku. Naši lektoři seznámí žáky a studenty s poskytnutím první pomoci při život ohrožujících stavech, doplněné informacemi o první pomoci při úrazech v běžném životě - úrazy v domácnosti, při cestě do školy. Žáci si prakticky si vyzkouší stabilizovanou polohu a oživování na resuscitačních modelech a zkusí si základy obvazové techniky. Výuku první pomoci jsme se snažíme přiblížit žákům základních škol a mládeži zážitkovou formou – nejedná se o pouhé přednášky doplněné ukázkou resuscitačního modelu, ale naši maskéři v případě zájmu namaskují několik poranění.