Kurzy první pomoci pro školy


První pomoc
Standard


V tomto kurzu se dozvíte jak správně volat tísňovou linku, seznámíte se s první pomocí při život ohrožujících stavech, procvičíte resuscitaci .....

  • délka kurzu 3 hodiny

více informací

 


Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky

Tento kurz je akreditován Ministerstvem školství ČR.
Kurz je zážitkový, urcen pro pedagogickou verejnost, podmínkou je dovršení 18 let.

  • délka kurzu 40 hodin
  • osvědčení na dobu neomezenou

více informací

 


Doškolení absolventů kurzu Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky

Pro absolventy kurzů Zdravotník zotavovacích akcí pořádáme doškolení

  • osvědčení na dobu neomezenou

více informací

 

 


Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Tento kurz je akreditován Ministerstvem školství ČR.
Tento kurz se velice dobře hodí pedagogickým pracovníkům pro jejich každodenní činnost s mládeží, pokud pro svoji činnost nevyužijí kurz Zdravotník zotavovacích akcí.......

  • délka kurzu 20 hodin
  • osvědčení na dobu neomezenou

více informací

 


Zážitkový kurz první pomoci


Jádrem zážitkových kurzů jsou modelové situace - simulované úrazy namaskované na skutečných figurantech.....

  • délka kurzu 6 - 8 hodin
  • max. 15 osob

více informací

 


První pomoc
pro žáky a studenty


V tomto kurzu naučíme děti jak správně poskytnout první pomoc do příjezdu záchranné služby.

  • délka kurzu 2 - 3 hodiny ( podle věku a počtu účastníků )

více informací