První pomoc Standard

Zákoník práce ( zákon č. 262/2006 Sb. ) v § 102 odst. 6 ukládá organizacím povinnost zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet vyškolených a vybavených zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zdravotnické záchranné služby .....

celkem:
3 hodiny
osvědčení:
prezenční listina nebo průkaz pro účastníka
platnost:
2 roky
cena:
3 - 9 osob 1 800 Kč
10 - 20
osob 2 800 Kč
místo konání: vaše škola
přihláška:

prostřednictvím mailu

V případech vážného ohrožení zdraví rozhodují první minuty po úrazu či kolapsu postiženého o tom, s jakými následky a zda vůbec zraněný přežije do příjezdu záchranné služby. Proto jsme pro Vás připravili tento kurz, ve kterém se dozvíte, jak správně volat na tísňovou linku, naučíte se poskytnout první pomoc při zraněních bezprostředně ohrožujících život - masivním krvácení, bezvědomí, zástavě dechu a oběhu.
V praktické části si vyzkoušíte, jak co nejlépe zastavit masivní krvácení pomocí materiálu z lékárničky i pomocí improvizace. Procvičíte si nácvik dovedností při oživování na resuscitačních modelech - dospělý, junior příp. mimino a resuscitaci s použití AED.
Nechybí čas na diskuzi ( nebojte se zeptat našich lektorů na to, co vás opravdu zajímá ).
Vždy školíme podle nejnovějších postupů.
Nechybí čas na diskuzi ( nebojte se zeptat našich lektorů na to, co vás opravdu zajímá ).

Kurzy zajistíme ve vaší škole , případně můžete využít naši učebnu s kapacitou 15 účastníků.