doškolení absolventů kurzu Zdravotník zotavovacích akcí

celkem:
4 hodiny
1,
osvědčení:
osvědčení o absolvování kurzu
platnost:
na dobu neomezenou
cena:
900,-Kč/osoba splatná při doškolení
místo konání: naše školící středisko - Pardubice, Masarykovo náměstí 1484, ( budova T String - 6. patro ).
vaše škola ( min. 8 účastníků )
přihláška: prostřednictvím mailu


OS ČČK Pardubice pořádá doškolení pro absolventy kurzu Zdravotník zotavovacích akcí na základě akreditace MŠMT ČR.
Doškolení je možné provést jen na základě předložení průkazu ZZA nebo Osvědčení o absolvování kurzu ZZA.

Všichni účastníci:
- obdrží příručku Standardy první pomoci ( v ceně doškolení )
- platnost osvědcění nebo průkazu jim bude prodloužena na dobu 5 let.

V případě většího počtu zájemců z jedné organizace ( více jak 8 ) místo a čas konání kurzu plně přizpůsobíme vašim požadavkům.