Zážitkový kurz první pomoci

celkem:
6 - 8 hodin
místo konání: jakékoli vhodné místo dle domluvy
osvědčení:
certifikát pro účastníka
platnost:
2 roky
cena:
3 - 12 osob od 4  900 Kč

Jádrem zážitkových kurzů jsou modelové situace – simulované úrazy či závažná poškození zdraví.
Při poskytování
první pomoci se laik může dostat snadno do stresu. Na tento stres se dá připravit, ale nestačí k tomu pouhá přednáška. Musíte si prožít pocit reálné situace, aktivovat stresové mechanismy a pak se učit je zvládnout.

Účastníci
kurzu se seznámí se základy poskytování první pomoci ve standardním školení. Následně se rozdělí do týmů a na připravených stanovištích s maskovanými figuranty si důkladně procvičí poskytování první pomoci při různých poraněních a onemocněních a také týmovou spolupráci. Tento kurz vám umožní získané poznatky si nejen vyzkoušet, ale v bezpečném prostředí je opravdu zažít a získat tak dostatečnou sebedůvěru, nutnou k poskytnutí první pomoc.
Poranění jsou profesionálně namaskována na skutečných figurantech a vycházejí z reálných zásahů ZZS.
Po ošetření následuje zpětná vazba - diskuze o způsobu ošetření, zhodnocení zásahu.