Standardy první pomoci byly schváleny ministry zdravotnictví, obrany, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy a dopravy a spojů jako závazné pro výuku první pomoci laiků na území České republiky.


Standardy PP verze 2017