1919 - 2019 - 100 let Československého červeného kříže

Dne 6. února 2019 uplyne 100 let od založení Československého červeného kříže - přímého předchůdce současného Českého červeného kříže. Tento den před jedním stoletím vyslovil prezident republiky T. G. Masaryk souhlas se založením národní společnosti Červeného kříže v nové republice a současně do funkce předsedkyně ČSČK jmenoval svou dceru Alici Masarykovou.

Více informací naleznete v Tiskové zprávě ČČK z 5. 2. 2019