251 dnů v KAPCU

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

Po 251 dnech členové OS ČČK Pardubice ukončili 9. listopadu 2022 zdravotnické zajištění Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v sídle Pardubického kraje.

Pro zajištění zdravotnické služby v KACPU jsme byli aktivováni KOPIS Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje dne 4. března 2022.
Naše činnost byla ukončena v souvislosti s přestěhováním KACPU do zredukovaných prostor v Pernerově ulici.

Mezi úkoly, které jsme v KACPU plnili, patřilo:
- zajistit pro uprchlíky zdravotnický servis 
a poskytnout jim základní psychosociální pomoc
- zajistit zdravotnické monitorování celého KACPU a venkovních prostor 
(stany HZS a čekající)
- zajistit provoz ošetřovny s 10 intervenčními lůžky.

Pardubický kraj uvedl, že k 2. 11. 2022 prošlo registrací v KACPU PK 20 050 žadatelů.

František Hanák, ředitel Úřadu OS ČČK Pardubice