Slavnostní předání Zlatých křížů za 120 odběrů krve

25. října 2023 se ve  slavnostním sále Pardubického zámku uskutečnilo slavnostní předávání Zlatých křížů za 120 bezpříspěvkových odběrů krve.
V Pardubickém kraji za r. 2022 dosáhlo tohoto ocenění 86 dárců krve.
Dárci krve přebírali Zlaté kříže z rukou čestné předsedkyně Pověřeného Oblastního spolku Českého červeného kříže pro Pardubický kraj Mgr. Vladimíry Hanákové.
Mgr. V.
Hanáková vyzdvihla ve svém projevu význam bezpříspěvkového dárcovství krve a krevních složek.
"My všichni jsme se dnes tady sešli, abychom Vám, vážení dárci krve, poděkovali za to, co nezištně, bez nároku na finanční ocenění děláte pro druhé. A děláte to dlouho, řada z vás po celý svůj dospělý život a návštěvu transfúzní  stanice považujete za běžný rituál vašich životů. V řadě případů se tento rituál přenáší z generace na generaci a mezi oceňovanými dárci krve se čím dál častěji objevují celé rodiny."
Dále připomenula význam Českého červeného kříže při rozvoji bezpříspěvkového dárcovství krve.
Závěrem poděkovala Ing. M. Matouškové, náměstkyni hejtmana Pardubického kraje za spolupráci v oblasti bezpříspěvkového dárcovství krve.

 Pro oceňované dárce krve je fotodokumentace ke stažení na:

https://www.ediskpk.cz/packages/85aacb4f-ab52-46e0-9264-e57ee8962a7c

expirace uložení: automaticky expiruje 14.11.2023 8:36:09