Slavnostní oceňování bezpříspěvkových dárců krve

Na sobotu 18.11. 2023 připravili dobrovolníci pardubického Červeného kříže slavnostní oceňování bezpříspěvkových dárců krve.
Pro slavnostní předávání Zlatých křížů za 80 odběrů, Zlatých medailí za 40 odběrů a Stříbrných medailí na 20 odběrů krve jsme jako tradičně vybrali Východočeské divadlo Pardubice.
Dárci krve přebírali ocenění na jevišti Východočeského divadla z rukou čestné předsedkyně OS ČČK Pardubice Mgr. V. Hanákové, Mgr. J. Rychteckého 1. náměstka primátora města Pardubic a Mgr. Bc. P. Čecha vedoucího odboru zdravotnictví KÚ Pardubického kraje.
Prostředí Východočeského divadla jsme si pro tuto příležitost vybrali již tradičně, protože je považujeme za krásné a důstojné poděkování dárcům krve za to, co nezištně, bez nároku na finanční ocenění dělají pro druhé.
S dárci krve jsme pozvali i jejich nejbližší, aby mohli sdílet tuto slavnostní atmosféru a být na dárce krve patřičně pyšní.
Součástní slavnostního dne bylo divadelní představení.
 
Pardubický Červený kříž děkuje všem dárcům krve, kteří nezištně a bez nároku na finanční odměnu pravidelně darují krev a bez nichž by se současná medicína jen těžko obešla.
Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí v osobním i pracovním životě a těšíme se na shledání při dalším oceňování.
 
Oceňování dárců krve podpořili:
MZ ČR, Pardubický kraj a Magistrát města Pardubic.