Den prevence na SPŠ a VOŠ Elektrotechnické

Ve středu 6. 12. 2023 se areál Do Nového 1131 proměnil v přednáškovou zónu. Vyučující za katedrami vystřídali zástupci složek integrovaného záchranného systému a dalších institucí, které se zabývají preventivní činností. Žáci tříd oborů L a H absolvovali během dopoledne dvě tematicky zaměřené přednášky.

První ročníky jako tradičně absolvovaly projekt OS ČČK Pardubice s názvem „Minuty zachraňují životy! I ty to dáš!“, s Městskou policií žáci debatovali o závislostech a trestně právní odpovědnosti. Kyberšikana a šikana byly tématem přednášek Policie ČR. Vyšší ročníky si vyslechly přednášku HZS PK zaměřenou na prevenci požáru, dopravní nehodovost, řešení mimořádných událostí a havárií způsobených lidským činitelem. Lektoři z odboru cizinecké policie ČR přednášeli mimo jiné o tranzitní nelegální migraci a o náplni jejich práce, o přestávce si zájemci mohli prohlédnout speciální vozidlo Schengenbus.