Členové OS ČČK Pardubice převzali medaile "DĚKUJEME"

Neděle 13.09. 2020 byla dnem, kdy své držitelenašly medaile Děkujeme, které společný projekt Českého červeného kříže a České mincovny určiltěm, kteří se obětavě a nad rámec svých pracovních či služebních povinností spojili, aby jiní lidé netrpěli nebo aspoň trpěli méně, a zapojili se na jaře letošního roku do "boje" s novou nákazou Covid-19.

Více než stovka oceněných přijela ze všech koutů naší země, aby převzali z rukou prezidenta ČČK Marka Jukla a zástupkyně České mincovny Lenky Klimentové medaile a děkovná uznání za svou velmi obětavou práci.

Mezi oceněnými byli i členové OS ČČK Pardubice.

p. T. Smejkal

sl. M. Knotková