Hudební benefiční večer pro Ukrajinu

Hudební benefiční večer pro Ukrajinu

Studenti Fakulty filosofické University Pardubice uspořádali ve čtvrtek 10. března 2022 Hudební benefiční večer pro Ukrajinu.
Akce se konala v přímé spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Pardubice.
Hudebního večera se účastnila předsedkyně OVR OS ČČK Pardubice Mgr. V. Hanáková, která informovala přítomné o pomoci ČČK postiženým lidem na Ukrajině.
Společně se nám během večera podařilo vybrat celkem 31 843 Kč. 
Z těchto peněz budou zakoupeny traumasety a zdravotnický materiál určený pro nemocné a raněné na Ukrajině.
Tento materiál bude předán prostřednictvím ČČK Ukrajinskému červenému kříži.


Děkujeme všem báječným lidem, kteří se do pořádání akce zapojili nebo ji podpořili.