OS ČČK Pardubice obdržel Pamětní plaketu Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje