Soutěž mladých zdravotníků

Členové pardubického Červeného kříže, pod vedením hlavní rozhodčí soutěže Mgr. V. Hanákové, členky registru rozhodčích ČČK, připravili pro soutěžící několik stanovišť, na kterých mladí zdravotníci zdolávali řadu více či méně náročných situací, které kopírovaly úrazy z běžného života, např. bezvědomí, zástava dechu a oběhu a řada dalších. 

Již od brzkých ranních hodin byli v rukou maskérů ČČK figuranti - studenti SPŠE Pardubice, aby díky realistickému znázornění poranění věrohodně sehráli role zraněných. Jejich výkony byly tak autentické, že připravily soutěžícím mnoho "horkých" chvilek. Mladí zdravotníci předvedli svoje dovednosti také v obvazové technice a transportu raněných.
Členové SDH Pardubice-město připravili pro soutěžící stanoviště požární ochrany.

Závěrečné vyhodnocení a konečný verdikt vynesl tým rozhodčích složený z instruktorů ČČK a profesionálních záchranářů.

V kategorii mladších žáků zvítězilo soutěžní družstvo ZŠ Štefánikova, Pardubice.
V kategorii starších žáků zvítězilo soutěžní družstvo ZŠ Sezemice.
Obě vítězná družstva postupují do regionálního kola SMZ.

Soutěž mladých zdravotníků podpořilo:
MZ ČR
Statutární město Pardubice
EOP Distribuce, a.s.