Ukrajina: 6 měsíců války = 6 miliónů příjemců pomoci

Český červený kříž (ČČK) již od roku 2014 poskytuje humanitární pomoc určenou nemocným a raněným na Ukrajině.

Za šest měsíců trvání současného ozbrojeného konfliktu na Ukrajině poskytl Červený kříž různou formu pomoci 6,3 milionu lidem postiženým touto válkou.
Český červený kříž uskutečnil na Ukrajinu již 30 misí.

Tisková zpráva ČČK 24. 8. 2022: Ukrajina: 6 měsíců války = 6 miliónů příjemců pomoci

Do pomoci se zapojil také Oblastní spolek ČČK Pardubice vypsáním materiální sbírky vybraného zdravotnického materiálu
více informací

ČČK ustavil Ústřední krizový štáb ČČK k řešení humanitárních aktivit ČČK směrem k pomoci na Ukrajině a pomoci lidem postiženým
tamním ozbrojeným konfliktem. V čele ÚKŠ ČČK je prezident ČČK Doc. M. Jukl.

Veřejná finanční sbírka na pomoc Ukrajině

č.ú. 333999/2700, v.s. 1502