Dárcovství krve

Oceňování a propagace bezpříspěvkových dárců krve je jednou z hlavních činností Českého červeného kříže.


Vždy na podzim je jedna ze sobot ve Východočeském divadle Pardubice tak trochu výjimečná.
Dobrovolníci pardubického Červeného kříže připraví pro mnohonásobné dárce krve slavnostní předávání ocenění za darování krve.
Na jevišti herce vystřídají mnohonásobní bezpříspěvkoví dárci krve, kteří před slavnostně spuštěnou secesní oponou přebírají z rukou zástupců Oblastního spolku Českého červeného kříže Pardubice a hostů stříbrné a zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského za 20 a 40 bezpříspěvkových odběrů krve a zlaté kříže za 80 odběrů krve.
Spolu s dárci krve jsou pozváni i jejich blízcí, aby i oni mohli sdílet slavnostní atmosféru a být na ně náležitě pyšní.

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

Oblastní spolek Českého červeného kříže Pardubice jako Pověřený spolek ČČK pro PK zajišťuje ve spolupráci s Pardubickým krajem oceňování dárců krve za 120 odběrů z celého Pardubického kraje.

Oblastní spolek Českého červeného kříže

Děkuje všem dárcům krve, kteří nezištně a bez nároku na finanční ocenění pravidelně darují krev a bez nichž by se současná medicína jen těžko obešla.
Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí v osobním i pracovním životě a budeme se těšit na shledání při dalším oceňování.


Naše poděkování patří také těm, kteří podporují bezpříspěvkové dárcovství krve, mezi nejvýznamnější patří: Pardubický kraj a Statutární město Pardubice.

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

Po řadě jednání a hledání podpory se podařilo v r. 2018 předsedkyni OVR OS ČČK Pardubice Mgr. V. Hanákové projednat s vedením města Pardubic návrh OS ČČK Pardubice, aby bezpříspěvkoví dárci krve, kteří dovršili 40 a více bezpříspěvkových odběrů krve, měli v Pardubicích městskou hromadnou dopravu zdarma.


foto z jednání o podpoře tohoto projektu s náměstky Statutárního města Pardubic Mgr. J. Rychteckým, Ing. J. Rozínkem a předsedkyní Oblastní výkonné rady OS ČČK Pardubice Mgr. V. Hanákovou

Foto z jednání o podpoře projektu

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Českým červeným křížem má za cíl zvýšit společenskou vážnost bezpříspěvkového dárcovství krve a dárců krve samotných.
Český červený kříž oceňuje dárce krve již od 60. let 20. století těmito vyznamenáními:

Krůpěj krve
Krůpěj krve

Uděluje se za 1. odběr.

Dárce ji obdrží na transfúzním oddělení Krajské nemocnice Pardubice.

Bronzová medaile
Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského

Uděluje se za 10 odběrů.

Bronzové medaile obdrží dárci po dovršení 10 bezpříspěvkových odběrů na Transfuzní stanici KN Pardubice nebo Oblastním spolku Českého červeného kříže Pardubice.

Stříbrná medaile
Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského

Uděluje se za 20 odběrů.

OS ČČK Pardubice pořádá slavnostní oceňování dárců krve, kteří dovršili 20 bezpříspěvkových odběrů krve ve Východočeském divadle Pardubice. Dárci jsou zváni písemnou pozvánkou.

(Dárci krve, kteří se nemohou zúčastnit slavnostního oceňování, si mohou převzít ocenění po telefonické domluvě na OS ČČK Pardubice).

Zlatá medaile
Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského

Uděluje se za 40 odběrů.

OS ČČK Pardubice pořádá slavnostní oceňování dárců krve, kteří dovršili 40 bezpříspěvkových odběrů krve, ve Východočeském divadle Pardubice. Dárci jsou zváni písemnou pozvánkou.

(Dárci krve, kteří se nemohou zúčastnit slavnostního oceňování, si mohou převzít ocenění po telefonické domluvě na OS ČČK Pardubice).

Zlatý kříž ČČK 3. třídy
Zlatý kříž ČČK 3. třídy

Uděluje se za 80 odběrů.

OS ČČK Pardubice pořádá slavnostní oceňování dárců krve, kteří dovršili 80 bezpříspěvkových odběrů krve, ve Východočeském divadle Pardubice. Dárci jsou zváni písemnou pozvánkou.

(Dárci krve, kteří se nemohou zúčastnit slavnostního oceňování, si mohou převzít ocenění po telefonické domluvě na OS ČČK Pardubice).

Zlatý kříž ČČK 2. třídy
Zlatý kříž ČČK 2. třídy

Uděluje se za 120 odběrů.

OS ČČK Pardubice jako Pověřený spolek ČČK pro PK zajišťuje ve spolupráci s Pardubickým krajem na slavnostním shromáždění v sídle Pardubického kraje. Dárci jsou zváni písemnou pozvánkou.

Zlatý kříž ČČK 1. třídy
Zlatý kříž ČČK 1. třídy

Uděluje se za 160 odběrů.

Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění. Dárci jsou zváni písemnou pozvánkou.

Plaketa ČČK Dar krve – dar života
Plaketa ČČK Dar krve – dar života

Uděluje se za 250 odběrů.

Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění. Dárci jsou zváni písemnou pozvánkou.

Oceňování dárců kostní dřeně

Plaketa prof. MUDr. Milana Haška
Plaketa prof. MUDr. Milana Haška

Uděluje se bezpříspěvkovým dárcům krvetvorných buněk pro nepříbuzenskou transplantaci. Plaketu předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění.