Krizová připravenost

Poskytování pomoci při katastrofách a jiných mimořádných událostech patří mezi základní činnosti Českého červeného kříže zakotvených v § 4 zákona č. 126/1992 Sb.
Koláž fotek z proběhnlé akce

Oblastní spolek ČČK Pardubice je zařazen do Integrovaného záchranného systému ČR mezi druhosledové složky na základě Smlouvy o pomoci na vyžádání, která je uzavřena s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje.

Oblastní spolek ČČK Pardubice byl zařazen odborem krizového řízení Krajského úřadu Pardubického kraje mezi další složky Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje.

Pro tyto účely má OS ČČK Pardubice zřízenu humanitární jednotku a záchranný tým.

Humanitární jednotku tvoří členové OS ČČK Pardubice starší 18 let. Členové HJ ČČK zajišťují pořádání materiálních sbírek pro postižené oblasti, zajišťují nouzové ubytování, stravování, sociální a psychologickou pomoc a řadu dalších činností.

Záchranný tým OS ČČK Pardubice pomáhá během katastrof a mimořádných událostí především v oblasti poskytování zdravotnické pomoci a poskytování psychosociální podpory. Členem ZT OS ČČK Pardubice se může stát člen OS ČČK Pardubice starší 18 let, podmínkou je absolvování minimálně kurzu Zdravotník zotavovacích akcí. Zájemce se stane nejprve čekatelem, slouží spolu s řadovými a zkušenějšími členy a po odsloužení předepsaného počtu hodin, úspěšném složení vstupních zkoušek a po souhlasu ostatních členů ZT se může stát plnohodnotným členem Záchranného týmu.

Kvalifikace členů záchranného týmu je rozsáhlá – jsou mezi námi profesionální zdravotníci, zdravotní sestry, zdravotničtí instruktoři, člen musí splňovat minimálně kvalifikaci Zdravotník zotavovacích akcí.

Hlavní činnost záchranného týmu

Foto z pomoci při mimořádné akci
Na výzvu složek Integrovaného záchranného systému poskytnout pomoc v případě mimořádných událostí
Zajištění zdravotnických asistencí na sportovních, kulturních a dalších akcích
Preventivní činnost – ukázky první pomoci pro veřejnost, organizace, školy atd.
Školení první pomoci v kurzech pořádaných OS ČČK Pardubice