Kurzy první pomoci

Ukázka kurzu první pomoci

Naše kurzy a školení jsou určeny firmám, školám, nezapomínáme ani na jednotlivce či skupiny přátel.


Můžete si vybrat mezi základní nabídkou a zážitkovými kurzy první pomoci.
Našimi kurzy vás provedou zkušení lektoři, kteří kladou důraz na osobní přístup, vše náležitě vysvětlí, výklad je doplněn prezentací, nechybí čas na dotazy účastníků a potřebou praxi.


Naši lektoři dokáží přizpůsobit kurz vašim požadavkům a specifickým rizikům vyskytujícím se na vašem pracovišti, ve vaší skupině ….


V našich kurzech se naučíte poskytovat laickou první pomoc s využitím základních pomůcek, správně kontaktovat tísňovou linku, zabezpečit místo nehody, provést kontrolu základních životních funkcí, co dělat v případě bezvědomí, provádět základní kardiopulmonální resuscitaci včetně použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED), ošetřit masivní krvácení a mnoho dalšího. Součástí školení je praktický nácvik s využitím moderních výukových pomůcek a v případě kurzů s vyšší hodinovou dotací maskování poranění.

Nabídka kurzů první pomoci

První pomoc standard
Délka 3 hodiny, cena 300Kč/osoba
Každý zaměstnavatel má v rámci BOZP povinnost zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet vyškolených a vybavených zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci….
Školení je určeno pro firmy a organizace. Vaši zaměstnanci se zde naučí, jak správně volat na tísňovou linku, naučíte se poskytnout první pomoc při zraněních bezprostředně ohrožujících život - masivním krvácení, bezvědomí, zástavě dechu a oběhu.

Délka školení: 3 hodiny
Místo konání: vaše firma nebo naše školící středisko
Určeno pro: firmy a organizace
Minimum účastníků pro otevření kurzu: 8 osob
Maximální kapacita kurzu: 20 osob (14 osob v naší učebně)
Cena: 300Kč/osoba
Život zachraňující úkony
Délka 4 hodiny, cena 650Kč/osoba
V případech vážného ohrožení zdraví rozhodují první minuty po úrazu či kolapsu postiženého o tom, s jakými následky a zda vůbec zraněný přežije do příjezdu záchranné služby. Proto jsme pro Vás připravili tento kurz, ve kterém se dozvíte, jak správně volat na tísňovou linku, naučíte se poskytnout první pomoc při zraněních bezprostředně ohrožujících život - masivním krvácení, bezvědomí, zástavě dechu a oběhu.
V praktické části si vyzkoušíte, jak co nejlépe zastavit masivní krvácení a procvičíte si nácvik dovedností při oživování na resuscitačních modelech a resuscitaci s použití AED. Nechybí čas na diskuzi (nebojte se zeptat našich lektorů na to, co vás opravdu zajímá).

Délka školení: 4 hodiny
Místo konání: vaše firma nebo naše školící středisko
Určeno pro: širokou veřejnost, firmy a organizace
Minimum účastníků pro otevření kurzu: 8 osob
Maximální kapacita kurzu: 20 osob (14 osob v naší učebně)
Cena: 650Kč/osoba
Základy první pomoci
Délka 12 hodin, cena 1 500Kč/osoba
Český červený kříž je pro tento kurz držitelem certifikátu evropské komise pro první pomoc (EFAC).
Vydaný průkaz má mezinárodní platnost.
Tento kurz je určen pro hlubší proškolení v první pomoci u vybraných pracovníků z jednotlivých oddělení, směn atd. Je také velmi vhodný pro řidiče a všechny osoby, které chtějí pracovat v zahraničí.
V tomto kurzu se dozvíte, jak správně volat na tísňovou linku, naučíte se poskytnout první pomoc při zraněních bezprostředně ohrožujících život - masivním krvácení, bezvědomí, při zástavě dechu a oběhu. Dále se naučíte jak správně poskytnout první pomoc při úrazech a kolapsových stavech, se kterými se můžete setkat v zaměstnání, při cestě do zaměstnání nebo doma (alergická příhoda, infarkt, epileptický záchvat atd.).
V praktické části si vyzkoušíte, jak co nejlépe zastavit masivní krvácení. Procvičíte si nácvik dovedností při oživování na resuscitačních modelech a resuscitaci s použití AED.

Akreditace: Evropská komise pro první pomoc (EFAC)
Délka školení: 12 hodin
Místo konání: vaše firma nebo naše školící středisko
Určeno pro: širokou veřejnost, firmy a organizace
Minimum účastníků pro otevření kurzu: 8 osob
Maximální kapacita kurzu: 20 osob (14 osob v naší učebně)
Osvědčení: mezinárodní průkaz Certificate for Graduate of Basic Aid Course ….
Cena: 1 500Kč/osoba
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Délka 20 hodiny, cena 1 900Kč/osoba
OS ČČK Pardubice pořádá tento kurz na základě akreditace Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky.
Tento kurz se velice dobře hodí pedagogickým pracovníkům pro jejich každodenní činnost s mládeží, pokud pro svoji činnost nevyužijí kurz Zdravotník zotavovacích akcí.
Absolventi kurzu obdrží po složení závěrečných zkoušek Osvědčení o absolvování kurzu "Základní norma zdravotnických znalostí" dle akreditace MŠMT s platností na neurčito a odbornou publikaci Základní norma zdravotnických znalostí.

Akreditace: akreditovaný kurz MŠMT
Délka školení: 20 hodin
Místo konání: naše školící středisko nebo vaše škola
Určeno pro: širokou veřejnost, firmy a organizace
Minimum účastníků pro otevření kurzu: 8 osob
Maximální kapacita kurzu: 20 osob (14 osob v naší učebně)
Osvědčení: Osvědčení o absolvování kurzu
Cena: 1 900Kč/osoba
Zdravotník zotavovacích akcí
Délka 40 hodin, cena 2 900Kč/osoba
Tento zážitkový kurz určen zejména pro zdravotníky na táborech, školách v přírodě a dalších akcích pro děti a mládež. Jedná se o nejobsáhlejší kurz pro dospělou veřejnost, který ČČK nabízí. Je zaměřen na dobré zvládnutí první pomoci – jak život ohrožujících stavů, tak i zvládnutí běžných úrazů, dále na hygienické předpisy pro pořádání zotavovacích akcí a péči o nemocné.
Při poskytování první pomoci se laik může dostat snadno do stresu. Na tento stres se dá připravit, ale nestačí k tomu pouhá přednáška. Musíte si prožít pocit reálné situace, aktivovat stresové mechanismy a pak se můžete učit, jak je zvládat. K tomu, abychom to mohli provést bezpečně, využíváme v našich kurzech modelové situace – simulované úrazy či závažná poškození zdraví. Účastníci kurzu se rozdělí do týmů a na připravených stanovištích s namaskovanými figuranty si důkladně procvičí praktické poskytnutí první pomoci při různých poraněních a onemocněních.
Absolventi kurzu obdrží po složení závěrečných zkoušek Osvědčení o absolvování kurzu "Zdravotník zotavovacích akcí" dle akreditace MŠMT s platností na neurčito nebo průkaz ZZA s platností 5 let (nepedagogičtí účastníci kurzu) a odbornou publikaci Zdravotník zotavovacích akcí.

Akreditace: akreditovaný kurz MŠMT
Délka školení: 40 hodin
Místo konání: naše školící středisko nebo vaše škola
Určeno pro: širokou veřejnost, firmy a organizace
Minimum účastníků pro otevření kurzu: 8 osob
Maximální kapacita kurzu: 20 osob (14 osob v naší učebně)
Osvědčení: Osvědčení o absolvování kurzu nebo průkaz ZZA
Podmínky pro absolvování: min. věk 18 let
Cena: 2 900Kč/osoba
Doškolení: Zdravotník zotavovacích akcí
Délka 6 hodin, cena 1 000Kč/osoba
Doporučujeme všem absolventům kurzů Zdravotník zotavovacích akcí. Předpisy, vyhlášky, ale i první pomoc se v průběhu let upravují a mění. Právě doškolovací kurz ZZA vás se všemi těmito změnami seznámí a napomůže připomenout dříve získané vědomosti a dovednosti.
Doškolení je možné provést jen na základě předložení průkazu ZZA nebo Osvědčení o absolvování kurzu ZZA.

Délka školení: 6 hodin
Místo konání: naše školící středisko nebo vaše škola
Určeno pro: absolventi kurzu Zdravotník zotavovacích akcí
Minimum účastníků pro otevření kurzu: 6 osob
Maximální kapacita kurzu: 14 osob v naší učebně
Cena: 1 000Kč/osoba