Maskování poranění

Schopnosti a dovednosti maskérů Českého červeného kříže jsou využívány nejenom na akcích ČČK, ale také mimo naši organizaci. Všechny složky IZS mohou naše maskéry využít při přípravě cvičení, na Dnech otevřených dveří, při soutěžích a školeních zaměstnanců. Nedílnou součástí práce maskérů jsou ukázky jejich práce na akcích pro veřejnost.


Maskéři pardubického Červeného kříže dokáží realisticky namaskovat různé typy poranění. Dokážeme Vám připravit modelové situace s úrazy z běžného života, připravit modelové situace s možnými úrazy z provozu firem, namaskovat zranění na cvičení HZS a PČR.
Naši maskéři zajistí namaskování vlastního poranění, výběr vhodného figuranta a jeho poučení o úrazu a chování s ohledem na namaskované poranění.
S jejich prací se můžete setkat při ukázkách první pomoci pro veřejnost, na soutěžích v první pomoci, při výuce první pomoci na školách a při přípravě instruktážních filmů ve firmách zaměřených na bezpečnost práce a prevenci úrazů, jejich dovednosti využívají také složky IZS – PČR, HZS a dobrovolní hasiči. Materiály, s kterými pracujeme, jsou samozřejmě zdravotně nezávadné.


Na požádání vám vyhotovíme ceník.