Projekty první pomoci

Výuka první pomoci pro širokou veřejnost

K tradičním činnostem Českého červeného kříže patří již od roku 1919 výuka první pomoci pro širokou veřejnost.
Pardubický červený kříž připravuje každoročně řadu zdravotně preventivních akcí pro širokou veřejnost, jejichž součástí jsou ukázky poskytnutí první pomoci, základů maskování poranění.
Naším hlavním cílem je oslovit co nejvíce lidí a vysvětlovat jim důležitost znalosti základních technik poskytování první pomoci, protože právě laici jsou v 99% případů těmi, kteří se nacházejí u neštěstí jako první.

Děti a mládež

"PĚT MINUT PRO ŽIVOT"
Pro žáky základních škol

Pro žáky základních škol jsme připravili semináře, na kterých získají informace, jak správně přivolat ZZS, seznámí se s ošetřením život ohrožujících poranění. Účastníci semináře si prakticky vyzkouší oživování na resuscitačních modelech a v případě zájmu i základy obvazové techniky. Součástí projektu je ukázka použití automatického externího defibrilátoru (AED).

"BUDU MUSET I JÁ ZBYTEČNĚ ZEMŘÍT !?"
Pro studenty středních škol

Studentům středních škol nabízíme základní informace o předlékařské první pomoci – poskytnutí první pomoci u zraněních bezprostředně ohrožujících život, doplněné informacemi o poskytnutí první pomoci při běžných úrazech. Součástí projektu je ukázka použití automatického externího defibrilátoru (AED).
Součástí seminářů jsou informace o zdravém životním stylu – prevence užívání návykových látek, doplněné informacemi o infekčních onemocnění – žloutenka, HIV/AIDS.

Soutěž mladých zdravotníků

Foto z oblastní soutěže v první pomoci

Členové pardubického Červeného kříže na začátku května připravují pro žáky základních škol a víceletých gymnázií oblastní kolo soutěže v první pomoci - Soutěž mladých zdravotníků. Pro mladší i starší žáky je připraveno několik soutěžních stanovišť, na kterých mladí zdravotníci zdolávají řadu více či méně náročných situací, které kopírují časté úrazy z každodenního života.
O věrohodnost poranění a situací se postarají maskéři ČČK a proškolení figuranti.
Ve spolupráci se Sdružením dobrovolných hasičů Pardubice - město je pro soutěžící připraveno stanoviště požární ochrany a prevence.