Krajský slet - Sokolské sletové slavnosti

V Pardubicích se ve dnech 15. a 16. června uskutečnil Krajský slet Východočeské-Pippichovi župy Sokola.
Krajský slet se konal na Městském atletickém stadionu na Dukle a nabídl bohatý program plný sportu, doprovodných akcí, gastronomie, kultury.
Vrcholem programu bylo nedělní odpoledne, kdy bylo slavnostní zahájení Krajského sletu a prezentace hromadných skladeb, které cvičenci pečlivě nacvičili pro účast na XVII.  Všesokolském sletu v Praze na začátku července.
Členové OS ČČK Pardubice zajistili na akci ukázky první pomoci.