Veletrh sociálních služeb - Holice

22. června se v Holicích konal Veletrh sociálních služeb. Členové OS ČČK Pardubice připravili pro návštěvníky stánek první pomoci, ve kterém jsme návštěvníky seznamovali se základy první pomoci a zájemci si mohli vyzkoušet resuscitaci na resuscitačních modelech. Součástí naší prezentace byly 2 komentované vstupy s ukázkou resuscitace a použití Automatizovaného externího defibrilátoru.