Zdravotníci OS ČČK Pardubice zachránili lidský život

22. června 2024 zajišťovali naši zdravotníci firemní festival. Jednoho z účinkujících postihla zdravotní indispozice. Naši zdravotníci rozpoznali u postiženého počínající infarkt myokarduPostiženému poskytli  neodkladnou první pomoc a předali jej posádce přivolané ZZS, která jej dopravila do pardubické nemocnice.
V Krajské nemocnici Pardubice se postižený podrobil nezbytným lékařským vyšetřením, byl mu diagnostikován akutní infarkt myokardu a podrobil se neodkladnému lékařskému zákroku.
Děkuji našim zdravotníkům za profesionální práci F. Hanák ředitel ÚOS ČČK Pardubice.