Soutěž mladých zdravotníků

Na pondělí 6. května 2024 připravili členové pardubického Červeného kříže pro žáky ze základních škol Pardubicka oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků.
Na soutěžních stanovištích zdolávali mladí zdravotníci řadu více či méně náročných situací, které kopírovaly úrazy z běžného života. Nechyběly úrazy způsobené sportem, zástava masivního krvácení, bezvědomí, resuscitace a řada dalších úrazů. Jednotlivá zranění byla realisticky namaskována na figurantech.

Již od brzkých ranních hodin byli v rukách maskérů ČČK figuranti - studenti SPŠ Elektrotechnické, aby díky realistickému znázornění poranění věrohodně ztvárnili svoje role zraněných. Jejich výkony byly tak autentické, že připravily soutěžícím mnoho „horkých“ chvilek.  
Některá zranění mladí zdravotníci ošetřovali s využitím standardního zdravotnického materiálu, u jiných si museli poradit pouze s tím, co mají běžně u sebe. Mladí záchranáři předvedli svoje dovednosti také v obvazové technice a v transportu a polohování raněných.

Členové SDH Pardubice-město připravili pro soutěžící stanoviště požární ochrany.

Přes náročnost jednotlivých ošetření zvládli všichni zúčastnění celou soutěž velice dobře.
Výsledný verdikt vynesl tým rozhodčích složený z instruktorů první pomoci ČČK a profesionálních záchranářů.

Hlavní rozhodčí soutěže byla Mgr. Vladimíra Hanáková, členka registru rozhodčích ČČK.

Jako host se soutěže zúčastnil Mgr. J. Rychtecký, 1. náměstek primátora města Pardubic.

Věříme, že nejen soutěžící, ale i všichni účastníci akce si odnášejí do života mnoho cenných zkušeností, které by jim v budoucnu mohly pomoci třeba při záchraně života.

 V kategorii mladších žáků zvítězilo soutěžní družstvo ZŠ Staňkova.
V kategorii starších žáků zvítězilo družstvo ZŠ Sezemice.
Obě vítězná družstva postupují do regionálního kola SMZ.

Soutěž podpořilo Statutární město Pardubice.