Den Pardubického kraje

Den Pardubického kraje se v letošním roce uskutečnil v pátek 14. června v centru krajského města.
V rámci programu zde vystoupily známé hudební kapely. Součástí programu byl také dobročinný jarmark sociálních služeb, ukázky činnosti krajských středních škol, prohlídky krajského úřadu nebo slavnostní nástup Armády ČR. 

Návštěvníci se seznámili také s prací složek integrovaného záchranného systému.
Pozvánku na Den Pardubického kraje obdrželi
také členové OS ČČK Pardubice.
V našem stánku zájemci získali informace o poskytování první pomoci, vyzkoušeli si resuscitaci na resuscitačních modelech a použití Automatizovaného externího defibrilátoru. Velice nás potěšilo, že se náš stánek těšil velkému zájmu návštěvníků akce.